Martin Toseland ve Simon Toseland – Hayatın EN’leri (2014)

  • HAYATIN EN’LERİ, Martin Toseland ve Simon Toseland, çeviren: Ahmet Edha Fırat, NTV Yayınları, istatistik, 207 sayfa

hayatin

‘Hayatın En’leri’nde, dünyanın en sıra dışı istatistiklerinden bir seçki sunuluyor. Kitapta, dünyanın en acı biberleri, karada kırılan hız rekorları, dünyanın en pahalı şarapları, en cömert ülkeler, en borçlu ülkeler, YouTube’da en çok izlenen videolar, kazanılan en büyük ikramiyeler, nüfus yoğunluğu en yüksek başkentler, dünyanın en pahalı tabloları, dünya açlık endeksinin en’leri, dünyanın en hızlı “rollercoaster”ları, dünya genelinde kişi başına düşen polis ve kitap sayısı, ülkelere göre sigara fiyatları ve ülkeler bazında sendikalaşmış işgücü oranları gibi, hem bilgi veren hem de eğlendiren istatistikler yer alıyor.

Selim Deringil – İktidarın Sembolleri ve İdeoloji (2014)

  • İKTİDARIN SEMBOLLERİ VE İDEOLOJİ, Selim Deringil, Doğan Kitap, tarih, 270 sayfa

iktidarin

Selim Deringil, II. Abdülhamid’in saltanatı döneminde (1876-1909), Osmanlı’nın modernleşme çabalarını analiz ediyor. Devlet törenleri ve modern protokol uygulamaları üzerinden Abdülhamid dönemindeki iktidar sembolizmini irdeleyen Deringil, devletin topluma daha güçlü bir şekilde nüfuz etme amacıyla yeni resmi ideoloji üretme sürecini inceliyor. Osmanlı’nın Hıristiyan misyonerlerinin etkinliğini taklit etmeye yönelik girişimi olarak Hanefi ortodoksluğunu yaygınlaştırma çalışmaları, bu dönemde devletin eğitim politikası ve Osmanlı’nın Batı dünyasınca arzulanan imgeyi yaratma çabaları, kitapta yer alan diğer detaylar.

Richard M. Restak – Akıl Kullanma Kılavuzu (2014)

  • AKIL KULLANIM KILAVUZU, Richard M. Restak, çeviren: Ebru Kılıç, Aylak Kitap, bilim, 218 sayfa

akil

Nöroloji uzmanı Richard M. Restak, aklın ne olduğu ve nasıl işlediği konusunda açıklayıcı bilgiler sunuyor; akılla ilgili büyük soruların yanıtını veriyor. En son bilimsel araştırmaların verilerine dayanan kitapta, insan beyninin gelişimi, süper beynin mümkün olup olmadığı, beyinde kimlik ve farkındalık meseleleri, insan beynini diğer canlıların beyinlerinden ayıran farklar, beyindeki temel kimlik problemleri, düşünme faaliyetinin gerçekleşmesi, bilgilerin beyinde yer edişi, kızgınlık ve sükûnet gibi duyguların beyinde ifade edilişi ve beynimizin gelecekte nasıl beceriler edinebileceği konuları tartışılıyor.

Gülen Kurt Öncel – Türkiye’de Soruşturmacı Gazetecilik (2014)

  • TÜRKİYE’DE SORUŞTURMACI GAZETECİLİK, Gülen Kurt Öncel, Evrensel Yayınları, basın, 176 sayfa

turkiyede-sorusturmaci

Gülen Kurt Öncel, kapsamı ve niteliğiyle dikkat çeken çalışmasında, soruşturmacı gazeteciliğin çalışma prensiplerini ve yöntemlerini aydınlattığı gibi, soruşturmacı gazeteciliğin Türkiye medyasındaki seyrini, gazetecilik alanında çalışan kimi isimlerle yaptığı derinlemesine mülakatlar yoluyla araştırıyor. Çalışmasında, Amerika’dan Upton Sinclair, Seymour Hersh, Carl Benstein ve Bob Woodward ile Türkiye’den Uğur Mumcu, Altan Öymen, Mehmet Ali Önel ve Uğur Dündar’ın gazetecilik alanında dönüm noktası teşkil eden haberlerini inceleyen Öncel, Türkiye’deki soruşturmacı gazeteciliğin karşı karşıya bulunduğu sorunları da saptıyor.

Şefik Asan – Barış Kültürü (2007)

  • BARIŞ KÜLTÜRÜ, Şefik Asan, Heyamola Yayınları, siyaset, 224 sayfa

baris-kulturu

‘Barış Kültürü’nün yazarı Şefik Asan, 12 Eylül dönemindeki ünlü Türkiye Barış Derneği Davası’nda yargılanan isimlerden biri. Asan bu çalışmasında, dünyadaki tüm barış hareketlerini kronolojik olarak inceliyor, savaşların kökenini, savaş kültürünü, genlerimizde şiddet eğilimlerinin bulunup bulunmadığını, emperyalizmin savaş kışkırtıcılığını ve saldırılarını, dünyadaki barış mücadelelerinin tarihini, Türkiye’nin Atatürk dönemindeki barışçı tutumunu, soğuk savaş yıllarını, Bağlantısızlar Hareketi’ni, Dünya Sosyal Forumu’nu, Dünya Kadın Hareketi’ni ve Sivil itaatsizlik konularını ele alıyor. Asan kitabının sonunda da, barış için on beş görev öneren ‘Büyük Barış Kültürü Projesi’ni sunuyor.

Heinrich Böll – Balık Tutma Dersi (2014)

  • BALIK TUTMA DERSİ, Heinrich Böll, çeviren: Figen Müge Erel, Desen Yayınları

balik-tutma-dersi

Limandaki kayığında tembelce öğlen uykusunun tadını çıkaran yaşlı kaptan ile hayatın hep daha çok çalışmalı, daha kârlı ve kazançlı olması gerektiğini düşünen hırslı bir turist karşı karşıya! Para kazanmak, tembellik, hayatın gelip geçiciliği üstüne, masal tadında bir yapıt. “İnsanoğlu neden çalışır? İhtiyaçlarını karşılayabilmek için mi, yoksa ihtiyaçlarından çok daha fazlasına ulaşabilmek için mi?” gibi evrensel bir sorunun yanıtını arayan okurlara bilhassa hitap edecek hikâye, Emile Bravo’nun harikulade çizimleriyle sunuluyor.

Özlem Yıldız – Osmanlı Devleti’nde Deniz Ticareti (2014)

  • OSMANLI DEVLETİ’NDE DENİZ TİCARETİ, Özlem Yıldız, Tarihçi Kitabevi

osmanli-devletinde-deniz-ticareti

II. Meşrutiyet’ten 1. Dünya Savaşı’na, Osmanlı’daki deniz ticaretinin dönüşümü. Yazar, deniz ticareti bağlamında İttihat ve Terakki’nin politikasını, siyasal ve askeri gelişmelerin deniz ticaretine etkilerini, dönemin liman inşa faaliyetlerini ve deniz ticaretinin liman kentlerinde oluşturduğu sosyo-ekonomik değişimleri araştırıyor.