İlhami Güneral – Kanser, Alzheimer, Parkinson ve Kalp-Damar Hastalıklarında Keleyşın Tedavisi (2017)

Keleyşın tedavisi, son zamanların methedilen tedavi yöntemlerinden biri.

Op. Dr. İlhami Güneral da bu çalışmasında, söz konusu tedavi yöntemine dair bilinmeyenleri açıklıyor.

Yüksek tansiyonun, keleyşın tedavisine en hızlı yanıt veren rahatsızlıklardan olduğunu belirten Güneral, bu yöntemin kanser, alzheimer, parkinson ve kalp-damar hastalıklarının tedavisinde olağanüstü sonuçlar ortaya koyduğunu söylüyor.

Başta EDTA ve DMSO olmak üzere hastalığa göre kullanılacak kelatörlerin neler olduğu ve bunların hangi rahatsızlıklar ile hastalıklara iyi geldiği ve

Keleyşın tedavisinin önleyici tıpta nasıl sonuçlar verdiği, kitabın omurgasını oluşturuyor.

Keleyşın tedavisinde kullanılan bileşenler ve bunun uygulandığı hastalıklar hakkında iyi bir rehber.

  • Künye: İlhami Güneral – Kanser, Alzheimer, Parkinson ve Kalp-Damar Hastalıklarında Keleyşın Tedavisi, H2O Kitap, sağlık, 138 sayfa

Ayşegül Kumsuoğlu – Birlikte Yaşamayı Öğrenmek (2014)

Politik alanda birbirine dost olmanın bu ülkenin güzel yarınları için elzem olduğunu ifade eden Ayşegül Kumsuoğlu ‘Birlikte Yaşamayı Öğrenmek’te, Türkiye tarihine referanslarla eğitim ve politika arasındaki ilişkiyi ele alıyor, bu ilişkinin bir dostluk kurgusuna sahip topluma ulaşmadaki rolünü irdeliyor.

Bu dünyada hep beraber yaşadığımız ve dünyaya gelen her yeni doğanı eğitim süreci boyunca yetiştirirken ona dünyayı ve insanı sevmeyi öğretmek zorunda olduğumuz inancı üzerine kurulu kitap, ülkenin demokratik idealinde bireylerin birbiriyle kurduğu ilişkinin bir dostluk zemininde nasıl inşa edilebileceğini tartışıyor.

  • Künye: Ayşegül Kumsuoğlu – Birlikte Yaşamayı Öğrenmek, H2O Kitap, siyaset, 156 sayfa

Fırat Kutluk – Müzikte Cinsellik (2016)

  • MÜZİKTE CİNSELLİK, Fırat Kutluk, H2O Kitap, psikoloji

muzikte-cinsellik

Müzikte cinsiyet, cinsel kimlik ve müzikte toplumsal cinsiyeti cesur bir bakışla ele alan bir inceleme. Kutluk, bestecinin cinsel tercihinin müziğine etkileri, eşcinsel müzikoloji, müzikte kadın, Rock müziğin eril boyutları, feminist müzik eleştirisi, dansın cinsellik çağrışımı ve içeriği gibi, Türkiye açısından yeni sayılabilecek pek çok konuyu tartışmaya açıyor.

Kolektif – İşçi Sınıfı Kimlikler Arasında (2013)

  • İŞÇİ SINIFI KİMLİKLER ARASINDA, kolektif, derleyen: Michael Zweig, çeviren: Haldun Ünal, h20 Kitaplığı, siyaset, 237 sayfa

ISCI

Alanında uzman pek çok ismin katkıda bulunduğu eldeki çalışma, ABD’deki işçi sınıfının, ülkedeki sivil haklar mücadelesi ve toplumsal hareketlerle ilişkisini araştırıyor. Kitapta karşımıza, işçi sınıfının yaşamında ırk, cinsiyet ve feminizmin yeri; neoliberalizm döneminde işçi sınıfının konumu; işçi sınıfının gözünden 11 Eylül saldırıları; Amerika’da işçi sınıfının örgütlülüğü; sendikaların gücünün azalmasıyla işçi sınıfının yaşam standartlarında saptanan değişimler; genç işçilerin ve öğrenci işçilerin sınıfsal aidiyetleri üstlenme biçimleri; sınıf atlama rüyası ve kültürel çatışmalar gibi ilgi çekici konular çıkıyor.

Jacques Danos ve Marcel Gibelin – İşçi Sınıfı Araf’ta (2013)

  • İŞÇİ SINIFI ARAF’TA, Jacques Danos ve Marcel Gibelin, çeviren: Ahmet Arslan, H2O Kitap, tarih, 236 sayfa

ISCI

1936 Haziran’ında Fransa’da başlayan işçi grevi, toplumsal ve siyasal bir radikalleşmeyi beraberinde getirmesi ve ülkedeki Sosyalist Parti ile Komünist Parti’nin muazzam örgütlenme kabiliyetini ortaya koymasıyla önemliydi. İşte iki yazarlı elimizdeki kitap, söz konusu grevin öncesi ve sonrasını detaylı bir bakışla ele alıyor. Kitapta, greve gelmeden önce, 1934’te başlayan halk hareketinin evreleri, grev dalgasının yayılması, grev neticesinde Léon Blum hükümetinin kurulması, grevin belli başlı kazanımları, burjuazinin karşı saldırısıyla hareketin yenilgiye uğrayışı ve bu uzun soluklu mücadeleden alınabilecek dersler irdeleniyor.

Sherwin B. Nuland – Nasıl Ölürüz? (2013)

  • NASIL ÖLÜRÜZ?, Sherwin B. Nuland, çeviren: Şiirsel Taş, h2O Kitap, inceleme, 346 sayfa

 NASIL

Yale’de cerrahi ve tıp konusunda dersler veren Sherwin B. Nuland ‘Nasıl Ölürüz?’de, bireyin hayatının sonlanış sürecini masaya yatırıyor. Nuland’ın çalışması öncelikle, ölüme ilişkin yaratılmış miti yıkma çabasıyla dikkat çekiyor diyebiliriz. Genel yaklaşımın aksine, ölüm sürecini acı ve tiksinti verici, korku dolu bir parçalanma eylemi olarak tasvir etmek yerine, tanık olanların hissettiği biyolojik ve klinik bir gerçeklik olarak ele alan Nuland, kalp, yaşlılık, alzheimer, cinayet, kaza ve AIDS gibi durumlar sonucunda gerçekleşen ölümleri ayrıntılı bir şekilde irdeleyerek ölüm gerçeğiyle ve ölüm korkusuyla yüzleşiyor.

Nuri Cemal Çilingir – TEKEL’in Elleri (2012)

  • TEKEL’İN ELLERİ, Nuri Cemal Çilingir, h2O Kitap, siyaset, 198 sayfa

 

15 Aralık 2009’da başlayan TEKEL işçi eylemi, Türk-İş’e bağlı Tekgıda-İş Sendikası’na kayıtlı TEKEL işçileri tarafından başlatılmıştı. Türkiye’de 1980 sonrasının en büyük toplu iş bırakma eylemi olarak tarihe geçen eylem, geniş kesimlerin desteğini almış ve tüm ülkeye yayılmasının yanı sıra, yurt dışından da büyük bir destek almıştı. İşte Nuri Cemal Çilingir elimizdeki kitabı, eylemin öncesine ve sonrasına odaklanıyor. Eyleme katılan işçilerin anlatımları, basında çıkanlar ve TEKEL işçilerinin yaptığı basın açıklamalarıyla zenginleştirilen çalışma, eylemin bir anlamda belgeseli olmasıyla önemli bir boşluğu dolduruyor.