Töre Sivrioğlu ve Ahmad Jawid Türkoğlu – Afganistan Tarihi (2017)

Afganistan özgün bir kültüre ve tarihe sahip.

Töre Sivrioğlu ve Ahmad Jawid Türkoğlu imzalı bu kitap da, geçmişten bugüne uzanan bir bakışla bu sıra dışı ülkenin tarihini veriyor.

Afganistan’ın bulunduğu coğrafya, geçmişte pek çok millet, medeniyet ve orduların varlık gösterdiği, tarihin en özgün duraklarından biri.

Kitapta,

 • Araplardan Moğollara ve Amerika’ya, Afganistan’da varlık gösteren veya bu bölgeyi işgal etmiş devletler,
 • Bölgenin Hindistan’a yapılan seferler için nasıl kullanıldığı,
 • Afganistan’ın ekonomik ve kültürel köprü olma nitelikleri,
 • Yunan medeniyetiyle sıkı bağlar kuran Baktarian dönemi Afganistan’ı,
 • Gazneliler, Gurlular, Babürlüler, Kuşanlar, Eftalitler ve Türkşahiler döneminde Afganistan,
 • Budizm geleneğinde Afganistan’ın yeri,
 • Taliban’ın iktidarı döneminde Afganistan,
 • Timurlular dönemindeki Afganistan rönesansı,
 • Sovyetler zamanında Afganistan,
 • Ve ülkenin bugünkü durumu gibi konular ele alınıyor.

Çalışmanın, Afganistan için bir referans kitap olduğunu söyleyebiliriz.

 • Künye: Töre Sivrioğlu ve Ahmad Jawid Türkoğlu – Başlangıçtan Günümüze Afganistan Tarihi, Kalkedon Yayınları, tarih, 320 sayfa