Fatma Mansur Coşar – Bodrum: Ege’de Bir Kasaba (2015)

Bodrum tarihi ve gündelik hayatı konusunda iyi bir rehber.

Fatma Mansur Coşar, önceleri kendi halinde, sakin bir kasaba iken, sonraları popüler bir mekân haline gelen Bodrum’un son otuz yıllık süreçteki muazzam dönüşümünü gözler önüne seriyor.

Bodrum yerlilerinin, kasabanın eski ve yeni haline dair gözlemleri eşliğinde.

  • Künye: Fatma Mansur Coşar – Bodrum: Ege’de Bir Kasaba, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yayınları

Fatma Mansur Coşar – Laiklik Arayışları (2008)

Fatma Mansur Coşar ‘Laiklik Arayışları’nda, İtalya ve Fransa örnekleri üzerinden laiklik problemine odaklanıyor.

Coşar’ın, bu ülkelerin laiklik sorununu nasıl aşabildiklerini gösterdiği çalışması, okuru, Türkiye’yi son zamanlarda fazlasıyla meşgul eden din ve siyaset ilişkileri üzerine düşünmeye davet ediyor.

Zira burada, başka ülkelerin deneyimlerine bakılarak, laikliğin ne şekilde uygulanabileceği daha iyi anlaşılıyor. Coşar’ın, Fransa ve İtalya’nın, tarihsel, ekonomik ve siyasal özgünlükleriyle, laiklik yaklaşımlarındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğunu anlattığı bu çalışmasının, Türkiye için de farklı bir bakış açısı sunabileceğini söyleyebiliriz.

  • Künye: Fatma Mansur Coşar – Laiklik Arayışları, Evrim Yayınları, siyaset, 111 sayfa

Fatma Mansur Coşar – Din Savaşları (2008)

Fatma Mansur Coşar’ın ‘Din Savaşları’ isimli bu kitabı, dinler ve mezhepler arasındaki hoşgörüsüzlüğün kaynağını, gelişimini ve sonuçlarını anlatıyor.

Konuyu tarihsel süreklilik çerçevesinde analiz etmesi; konu değerlendirilirken klasik siyaset bilimi yaklaşımının temel alınması, böylece siyasal tartışmaların özgün tarihsel ortamı ile somut siyaset süreci bağlamında yorumlanması ve konuya ilişkin kavramlara somut düzeyde açıklık kazandırma çabası, Coşar’ın çalışmasını nitelikli kılan etmenlerin başında geliyor.

Coşar, Batı Avrupa’da devlet ile kilise arasında yaşanan din savaşlarını tarihi, hukuki, siyasi ve felsefi bir perspektifle ele alıyor, bunun günümüze yansımalarını değerlendiriyor.

  • Künye: Fatma Mansur Coşar – Din Savaşları, Evrim Yayınları, tarih, 144 sayfa