Levent Gökmen Demirciler – Dadın Kadar Konuş (2016)

Ebeveynlerin ikisinin de çalışmak zorunda olduğu günümüzde, dadıların niteliği de daha çok önem kazanıyor.

Levent Gökmen Demirciler, iyi bir dadının olmazsa olmazlarını anlatıyor.

Yabancı ve yerli dadılar arasındaki farklar neler?

Güvenilir bir dadı ararken hangi kriterler göz önünde bulundurulmalı?

Bu ve buna benzer pek çok sorunun yanıtı, bu kitapta.

  • Künye: Levent Gökmen Demirciler – Dadın Kadar Konuş, Caretta Yayınları

Firdevs Gümüşoğlu – Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet (2016)

1928’den bugüne yayımlanmış pek çok ders kitabını irdeleyerek bu kitaplardaki cinsiyetçi bakışı saptayan önemli bir çalışma.

Firdevs Gümüşoğlu, “laiklik”, “halkçılık” ve “devrimcilik” düşüncelerinin ders kitaplarından nasıl sürgün edildiğini ve bunların yerine cinsiyetçi, yurt severlikten kopartılan kaba milliyetçilik ve dogmatik düşüncelerin konduğunu gözler önüne seriyor.

  • Künye: Firdevs Gümüşoğlu – Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet, Tarihçi Kitabevi

Filiz Meşeci Giorgetti – Eğitim Ritüelleri (2016)

Türkiye eğitim sistemini ritüeller bağlamında ele alan ilk kapsamlı çalışma.

Başarılı bir eğitim sosyolojisi çalışması olarak tanımlayabileceğimiz kitap, hem toplumda ve kültürde ritüellerin kökenlerini araştırmakta hem de tarihsel bir perspektifle, ritüellerin neden önemli birer modernleşme pratiği olduğu sorusuna yanıt vermekte.

  • Künye: Filiz Meşeci Giorgetti – Eğitim Ritüelleri, Yeni İnsan Yayınevi

Bahar Dadaloğlu – Köy Enstitülü Avşar Kızı (2016)

Halkın, Öksüz Mektepleri diyerek sahip çıktığı Köy Enstitülerinin tarihi, değeri ve mirası konusunda önemli bir kaynak.

Kendisi de Pazarören Köy Enstitüsü’nden olan Bahar Dadaloğlu’nun buradaki anıları, Türkiye’nin eğitim-öğretim ve kültür tarihinin 50 yıllık bir döneminden önemli bilgi ve ayrıntılar barındırmasıyla vazgeçilmez bir tanıklık.

  • Künye: Bahar Dadaloğlu – Köy Enstitülü Avşar Kızı, Berfin Yayınları

Paul Klee – Bauhaus Ders Notları ve Yazılar (2010)

Paul Klee, dışavurumcu, kübist ve gerçeküstücü resimleriyle olduğu kadar, Rus ressam arkadaşı Vassily Kandinsky ile birlikte Bauhaus okulunda yaptığı eğitmenliğiyle de ünlü.

İşte elimizdeki çalışma, Klee’nin 1921’de başladığı eğitmenliğindeki ders notlarından ve sanatçı, sanat ve renk teorisi hakkındaki yazılarından oluşuyor.

Klee, bu yazılarında, yaratıcı inancı, modern sanatı, resimsel öğelerin birbirleriyle ve kompozisyonun bütünüyle nasıl ilişkilendirilebileceği gibi konular ile kendi resim deneyimlerini okurlarıyla paylaşıyor.

Kitabın girişinde de, Nazan İpşiroğlu imzalı, Klee’nin dünya görüşüne ve sanatına odaklanan bir yazı yer alıyor.

  • Künye: Paul Klee – Bauhaus Ders Notları ve Yazılar, çeviren: Uluer Emre Özdil, Hayalbaz Kitap, sanat, 221 sayfa

Julie Adair King ve Serge Timacheff – Dijital Fotoğrafçılık (2010)

Dijital fotoğrafçılık teknolojilerinin gelişmesi, eski, filmli makinelerin cazibesini kaybetmesine neden oldu.

Günümüzde, daha ergenlik çağına ulaşmamış çocuklardan tutun da yaşlı başlı insanlara kadar herkes dijital fotoğrafçılığın nimetlerinden yararlanıyor.

Fakat dijital fotoğraf makineleri her ne kadar basit olsa da, diyafram ayarı, pozlama süresi ve alan derinliği gibi konular hakkında bilgi sahibi olmayı gerektiriyor.

İki yazarlı elimizdeki kitap ise, okurlarını yeni dijital fotoğrafçılık aletleriyle, hileleriyle ve teknikleriyle tanıştırıyor.

Kılavuz niteliğindeki kitapta, dijital fotoğraf makinesiyle her zaman iyi fotoğraf çekmek, yanlış pozlanmış fotoğraflar ve kırmızı göz gibi yaygın sorunları çözmek, fotoğrafları bilgisayara yüklemek, basmak ve internette yayımlamak gibi konularda bilgiler veriliyor.

  • Künye: Julie Adair King ve Serge Timacheff – Dijital Fotoğrafçılık, çeviren: Bilge Gündüz, Doğan Kitap, fotoğraf, 317 sayfa

Mehmet Kanar – Çözümlü Farsça Metinler (2010)

Mehmet Kanar’ı, iyi bir akademisyen olduğu kadar, Sadık Hidayet, Samed Behrengi ve Sâdi-i Şirâzî gibi İran edebiyatından yazarlardan yaptığı yetkin çevirileriyle de biliriz.

Bir dilden başka bir dile yapılan çeviriyi, başarılı bir gömlek giydirmeye benzeten Kanar’ın elimizdeki çalışmasında ise, klasik ve modern Farsçadan çözümlü metinler yer alıyor.

Kitap, Farsça öğrenenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmesi, çeviri tekniklerini öğrenmelerine yardımcı olması ve klasik ve modern Farsça manzum ve mensur metinlerin cümle yapılarına dikkat çekmesiyle, Farsça eğitimi alanında nitelikli bir kaynaktır diyebiliriz.

Klasik ve modern Farsçanın gramerinin, ayrıntılı fiil çekimlerinin, klasik Farsçadaki yapı farklılıklarının da verildiği kitap, daha sonra kolaydan zora doğru önce mensur, sonra manzum metinlere yer veriyor.

  • Künye: Mehmet Kanar – Çözümlü Farsça Metinler, Say Yayınları, dil, 294 sayfa