Dan Davies ve Deb McGregor – Yaratıcı Fen Öğretimi (2020)

 

Birçoğumuz için fen dersleri tam anlamıyla çiledir.

Tümüyle ezbere dayalıdır, yaratıcılıktan uzaktır, çok sıkıcıdır…

İkisi de alanında uzman eğitimciler olan Dan Davies ve Deb McGregor’un bu çalışmaları da, ilköğretimlere yönelik fen derslerinde merakın, gözlemenin, keşfetmenin ve sorgulamanın nasıl öne çıkarılabileceğine odaklanıyor.

Yaratıcı öğretimin çocukların dünyaya dair meraklarını nasıl harekete geçirdiğini ortaya koyan çalışma, öğretmenlerin çocukların bilimsel kavram ve becerilerini geliştirmelerine nasıl yardımcı olabileceklerini adım adım açıklıyor.

Bilimsel öğrenmeyi en üst düzeye çıkarmak için oyun, drama, tasarım, teknoloji ve beşeri bilimlerin nasıl kullanılacağı gibi çok önemli bölümler de barındıran kitapta,

 • Yaratıcı keşifte merak etmenin rolü,
 • Sorgulama ve problem çözme becerilerini ilişkilendirmek,
 • Dili fen bilimleri öğretiminde yaratıcı bir şekilde kullanmak,
 • Bilimsel ve yaratıcı süreçler arasındaki bağlantılar,
 • Yaratıcılık için yaratıcı bir öğretim nasıl yapılacağı,
 • Bilimde okul dışı uygulamaların kullanılması,
 • Ve öğrenme kuramlarının çocukların yaratıcı gelişimiyle ilişkisi gibi pek çok konu ele alınıyor.

Davies ve McGregor ayrıca, Montessori, Reggio Emilia, Orman Okulları ve Waldorf Pedagojisi gibi büyük başarı sağlamış eğitim ekollerinin deneyimlerinden de yararlanarak etkileşimli, yaratıcı bir bilim eğitiminin nasıl yapılacağını ortaya koyuyor.

 • Künye: Dan Davies ve Deb McGregor – Yaratıcı Fen Öğretimi, çeviren: Özgür K. Doğan, Çiğdem Han Tosunoğlu ve Oya Ağlarcı Özdemir, Yeni İnsan Yayınevi, eğitim, 256 sayfa, 2020

Michel Delagrave – Ergen Kullanma Kılavuzu (2016)

Biz yetişkinlere artık ihtiyaçlarının kalmadığını öne sürdükleri bir yaşta, ergen çocuklarımıza nasıl yardımcı olabiliriz?

Birçok anne-babaya ve eğitimciye ilham verecek bu kitap, ergenleri terslemeden onlara sevgimizi nasıl göstereceğimizi, olgunluk ve bağımsızlık yolunda onlara nasıl eşlik edebileceğimizi anlatıyor.

 • Künye: Michel Delagrave – Ergen Kullanma Kılavuzu, çeviren: Esra Özdoğan, Yapı Kredi Yayınları

İnci Vural – Zorlayan ve Zorlanan Çocuklar (2016)

Çocuğun iç dünyasına odaklandığı kadar, ebeveynleri de bu anlamda bir sorgulamaya tabi tutan, her anne-babanın kendinden çok şey bulacağı bir rehber.

Anne-babanın duygusal dünyası ve davranış şekillerinin çocuğun iç dünyasının oluşumuna nasıl etki ettiği, bebeğin ve çocuğun ruhsal dünyasının gelişimi konularında aydınlanmak için iyi bir fırsat.

 • Künye: İnci Vural – Zorlayan ve Zorlanan Çocuklar, Remzi Kitabevi

İbrahim Şimşek – Neden Köy Enstitüleri? (2016)

Kendisi de köy enstitüsünden mezun olmuş İbrahim Şimşek bu çalışmasında, köy enstitüleri başta olmak üzere, Türkiye eğitim sisteminin gelişimi ve dönüşümüne dair değerlendirmelerini bizimle paylaşıyor.

Köy enstitülerinin kurulduğu iller ve ders programları, enstitülerden yetişen öğretmenler, enstitülerin kapatılmasının neden ve sonuçları, Türkiye’de eğitim sistemindeki sorunlar, kitabın kimi konuları.

 • Künye: İbrahim Şimşek – Neden Köy Enstitüleri?, Özgür Yayınları

Gülüş Türkmen – Annelik Haritası (2016)

‘Annelik Haritası’, sağlıklı ve mutlu çocuklar yetiştirmek için iyi bir rehber.

Ebeveynleri yargılamayan, onları bir kalıba sokmaya çalışmayan bir yaklaşımla yazılan kitap, her ebeveynin kendi düşünce ve eylemlerini, dışarıdan müdahale olmaksızın değerlendirmesini sağlayan pratik uygulamalar sunuyor, onların hangi alanlarda sıkıntılar yaşadıklarını anlamalarına yardımcı oluyor.

 • Künye: Gülüş Türkmen – Annelik Haritası, Yeni İnsan Yayınevi

Ahmet Vurgun – Milli Tarih Nedir? (2016)

Tarihin politik durumla ilişkisinin en belirgin olduğu alanlardan biri milli tarih.

Ahmet Vurgun, bu araştırmasında, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e tarihçilik, tarih yazımı ve tarih eğitimi alanında yaşanan değişimleri kayda geçiriyor.

Tarihçiler ve tarih eğitimcileriyle yapılan görüşmelerle bir nevi durum tespiti yapması ise, kitabın bir diğer önemli katkısı.

 • Künye: Ahmet Vurgun – Milli Tarih Nedir?, Yeni İnsan Yayınevi

John Dewey – Eğitimde Ahlak İlkeleri (2020)

Ahlak ve eğitim arasındaki ilişki nedir?

Daha da önemlisi, ahlaki eğitimin mahiyeti nedir?

John Dewey’in bu klasik yapıtı, bu sorulara doyurucu yanıtlar veren, ahlak ve eğitim konusunda eşsiz bir yapıt.

Çalışma, hem ahlakla ilgili yoğun bir tartışma yürütmesi hem de pratik felsefenin nitelikli bireysel, toplumsal ve eğitim için neden kaçınılmaz olduğunu gözler önüne sermesiyle özellikle önemli.

Kitabın bu çevirisini dikkat çekici kılan bir diğer husus ise, Dewey’in bu eserinin daha kolay anlaşılmasına katkıda bulunacak, 1930 yılında Paris’te yapmış olduğu ve yoğun tartışmalara neden olan ”Ahlakta Üç Bağımsız Unsur” konuşması ile Elizabeth Anderson’ın “John Dewey’in Ahlak Felsefesi” adlı makalesini de barındırması.

 • Künye: John Dewey – Eğitimde Ahlak İlkeleri, çeviren: Süleyman Aydın, Fol Kitap, eğitim felsefesi, 96 sayfa, 2020

Özgür Bolat – Beni Ödülle Cezalandırma (2016)

Mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmenin yolları, burada.

Çocukları ödülle cezalandırmanın işe yaramadığını belirten Özgür Polat, ebeveynlerin çocuklarla sağlıklı ilişkiler kurmanın ve onlarda sorumluluk duygusunu, yaratıcılığı, değerleri ve motivasyonu geliştirmenin yollarını açıklıyor.

Her ebeveynin yararlanabileceği ipuçları barındıran bir kılavuz.

 • Künye: Özgür Bolat – Beni Ödülle Cezalandırma, Doğan Kitap

Şermin Çarkacı – Kötü Alışkanlıklara İyi Öneriler (2016)

Çocukların, ebeveynlerini deli eden fena alışkanlıklarına ilaç olacak pratik ipuçları.

Emzikli, bezli, mızmız, ısıran, yıkanmak istemeyen, burnunu karıştıran ve inatlaşan tüm çocukları bu tarafa alalım.

Panik yok.

Çünkü bu kitaptaki denenmiş tüyolar, kötü alışkanlıklara kavgasız, dövüşsüz ve gürültüsüz kesin çözüm vaat ediyor.

 • Künye: Şermin Çarkacı – Kötü Alışkanlıklara İyi Öneriler, Elma Yayınları

Kolektif – Paylaşımlar (2016)

Bilimsel özerkliğe atfedilen gerçeklikler günümüzde nasıl bir bağlamsal süzgeçten geçerek sorunsallaştırılmaktadır?

Alanında uzman pek çok ismin bu soruya yanıt aradığı eldeki derleme, üniversitelerdeki bilimsel üretimin nasıl gerçekleştiğini, devlet ve piyasaların bu üretimdeki rolünü tartışıyor.

 • Künye: Kolektif – Paylaşımlar, derleyen: Barış Mücen, Çağatay Topal ve Erdoğan Yıldırım, İletişim Yayınları