Scott O. Lilienfeld, Steven Jay Lynn, John Ruscio ve Barry L. Beyerstein – Popüler Psikolojide 50 Büyük Mit (2020)

Psikoloji gündelik yaşamımızı tümüyle doldurduğu halde, onunla ilgili bize aktarılanların pek çok safsatadan ibarettir.

Dört yazarın ortak katkılarıyla ortaya çıkan bu çalışma da, bu safsata ve mitlerden en bilinen 50 tanesini otopsi masasına yatırıyor.

Kitap, psikoloji söz konusu olduğunda, bilimle uyuşmayan inançların ne denli yaygın olduğunu ortaya koyduğu gibi, doğru gibi görünen birçok mite karşı tartışılmaz kanıtlar sunuyor.

Bunu yaparken, insanların böyle yalan yanlış bilgilerin pençesine düşmelerinin nedenlerini de açıklayan yazarlar, insan zihni ile davranışı hakkında, özellikle bu mitleri sorgusuz sualsiz eden kişileri rahatsız edecek gerçekleri ortaya koyuyor.

‘Popüler Psikolojide 50 Büyük Mit’, yalnızca uydurma bilgilere ve yanlış inanışlara toplu bir eleştiri getirmesiyle değil, aynı zamanda insan zihni ve işleyişiyle ilgili gerçeklerin ne kadar büyülü olabileceğini göstermesiyle de çok önemli.

  • Künye: Scott O. Lilienfeld, Steven Jay Lynn, John Ruscio ve Barry L. Beyerstein – Popüler Psikolojide 50 Büyük Mit: İnsan Davranışı Hakkındaki Yerleşik Yanılgıları Yıkmak, çeviren: Zehra Cunillera, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, bilim, 349 sayfa, 2020

Kolektif – Klinik Felsefe (2020)

‘Klinik Felsefe’, psikoterapi ile felsefe arasında köprüler kuran, alanında uzman isimlerin katkıda bulunduğu bir çalışma.

Aslında eski çağlarda felsefe, insanın ruhsal sağlığıyla da yakından ilgileniyordu.

Fakat ruh sağlığımız ile ilgili tasarruf hakkı Orta Çağda din adamlarına ve daha sonra da, özellikle 19. yüzyılın sonlarından itibaren de psikoloji ve psikoterapiye geçmeye başladı.

İşte bu derleme, psikoterapi ile felsefe arasındaki derin tarihsel bağı çok yönlü bir bakışla ortaya koyduğu gibi, bu bağın günümüzde insan ruhunun içinde bulunduğu bunalıma nasıl yanıt verebileceğini de tartışıyor.

Kitaba katkıda bulunan yazarlar ise şöyle: Alper Hasanoğlu, Bergen Coşkun, Chryssi Sidiripoulu, Çiğdem Dürüşken, Halûk Sunat, Kemal Sayar, M. Bilgin Saydam, Özlem Bayoğlu, Kwm (Bill) Fuldord ve Giovanni Stangellini.

  • Künye: Kolektif – Klinik Felsefe, editör: Alper Hasanoğlu ve Özlem Bayoğlu, Pinhan Yayıncılık, felsefe, 184 sayfa, 2020

Daria J. Kuss ve Mark D. Griffiths – Psikoterapide İnternet Bağımlılığı (2020)

İnternet bize pek çok yeni imkân sunmuş olsa da, diğer taraftan bağımlılık gibi büyük bir risk ve tehdit de barındırıyor.

Bazı araştırmacılar internet bağımlılığını, “21. yüzyıl salgını” olarak tanımlıyor.

Durumun vahametine bakıldığında bu yerinde bir tanımdır.

Zira internette bağımlılığı, madde kullanımı ve bağımlılık bozuklukları kategorisinde yer alıyor ve bu da bugüne kadar tanınmış tek davranışsal bağımlılık olan kumar oynama bozukluğu ile birlikte anılmasına daha fazla zemin hazırlıyor.

İşte bu kitabın yazarları, psikolog-akademisyen Daria Kuss ve Mark Griffiths de, internet bağımlılığın ne olduğundan gerçek yaşamdaki yansımalarına ve tedavi yöntemine pek çok konuyu aydınlatıyor.

Kitap, internet bağımlılığının, internet bağımlılığından mustarip bireylerle çalışan psikoterapistler tarafından nasıl gözlemlendiği ve anlaşıldığını ele almasıyla da büyük önem arz ediyor.

  • Künye: Daria J. Kuss ve Mark D. Griffiths – Psikoterapide İnternet Bağımlılığı, çeviren: Aslı Koruyucu, Ayrıntı Yayınları, psikoloji, 160 sayfa, 2020

Michel Delagrave – Ergen Kullanma Kılavuzu (2016)

Biz yetişkinlere artık ihtiyaçlarının kalmadığını öne sürdükleri bir yaşta, ergen çocuklarımıza nasıl yardımcı olabiliriz?

Birçok anne-babaya ve eğitimciye ilham verecek bu kitap, ergenleri terslemeden onlara sevgimizi nasıl göstereceğimizi, olgunluk ve bağımsızlık yolunda onlara nasıl eşlik edebileceğimizi anlatıyor.

  • Künye: Michel Delagrave – Ergen Kullanma Kılavuzu, çeviren: Esra Özdoğan, Yapı Kredi Yayınları

İnci Vural – Zorlayan ve Zorlanan Çocuklar (2016)

Çocuğun iç dünyasına odaklandığı kadar, ebeveynleri de bu anlamda bir sorgulamaya tabi tutan, her anne-babanın kendinden çok şey bulacağı bir rehber.

Anne-babanın duygusal dünyası ve davranış şekillerinin çocuğun iç dünyasının oluşumuna nasıl etki ettiği, bebeğin ve çocuğun ruhsal dünyasının gelişimi konularında aydınlanmak için iyi bir fırsat.

  • Künye: İnci Vural – Zorlayan ve Zorlanan Çocuklar, Remzi Kitabevi

Timothy A. Pychyl – Prokrastineyşın (2016)

Çoğumuz başladığımız işi bitirmeyiz.

Üstelik bunun için gerekçeler yaratmak konusunda da olağanüstü bir zekâya sahibiz.

Bu kitap, savsaklama, oyalanma alışkanlığıyla nasıl mücadele edebileceğimizi anlatıyor.

Psikolog Timothy Pychyl, hem yapmamız gereken işlerden kaçmamızın nedenlerini açıklıyor hem de kimi pratik stratejilerle bununla nasıl baş edebileceğimizi gösteriyor.

  • Künye: Timothy A. Pychyl – Prokrastineyşın, çeviren: Onur Öztürk, Metropolis Kitap

Gülüş Türkmen – Annelik Haritası (2016)

‘Annelik Haritası’, sağlıklı ve mutlu çocuklar yetiştirmek için iyi bir rehber.

Ebeveynleri yargılamayan, onları bir kalıba sokmaya çalışmayan bir yaklaşımla yazılan kitap, her ebeveynin kendi düşünce ve eylemlerini, dışarıdan müdahale olmaksızın değerlendirmesini sağlayan pratik uygulamalar sunuyor, onların hangi alanlarda sıkıntılar yaşadıklarını anlamalarına yardımcı oluyor.

  • Künye: Gülüş Türkmen – Annelik Haritası, Yeni İnsan Yayınevi

Gil Eyal, Brendan Hart, Emine Öncüler, Neta Oren ve Natasha Rossi – Otizm Salgını (2016)

Son yıllarda otizm tanılarının sayısında dikkat çekici bir artış görülmekte.

Bu kitabın yazarları ise, bu yükselişi, zekâ geriliğinin 1960’ların sonundan itibaren kurumdışılaştırılmasının yarattığı depremin bir artçı sarsıntısı olarak görüyor.

Otizm, otizm salgınının ortaya çıkışının nedenleri hakkında aydınlanmak için iyi bir kaynak.

  • Künye: Gil Eyal, Brendan Hart, Emine Öncüler, Neta Oren ve Natasha Rossi – Otizm Salgını: Otizm Salgınının Toplumsal Kökenleri, çeviren: Erdem Gökyaran, Yapı Kredi Yayınları

Nebi Sümer, Melike Sayıl ve Sibel Kazak Berument – Anne Duyarlığı ve Çocuklarda Bağlanma (2016)

Bağlanma kuramı, erken dönemde ebeveyn-çocuk ilişkisinin duygusal gelişim üzerindeki etkisini anlamak amacıyla John Bowlby tarafından geliştirilmişti.

Anne duyarlığını ve çocuklarda bağlanma düzeyini Türkçeye uyarlayan bu kitap da, bağlanma kuramının özünü oluşturan erken döneme odaklanıyor.

  • Künye: Nebi Sümer, Melike Sayıl ve Sibel Kazak Berument – Anne Duyarlığı ve Çocuklarda Bağlanma, Koç Üniversitesi Yayınları

Julia Shaw – Kötülük (2020)

Madem hepimiz o denli nefret ediyoruz, bunca kötülük neden hâlâ var?

Seri katillere, onların yaptıkları vahşete kimileri neden bu kadar meraklı?

Filmlerde ve dizilerde şiddete kimler bayılıyor?

Hitler gibi bir canavar, nasıl oluyor da en popüler tarihi kişiliklerden biri olmaya devam ediyor.

İşte Julia Shaw’ın eldeki enfes kitabı, bilimsel bir bakışla, kötülük karşısındaki büyük ikiyüzlülüğümüzü çarpıcı şekilde ortaya koyuyor.

İnsanın yüksek sesle ifade etmeye çekindiği bu karanlık yönünü çok yönlü bir bakışla sorgulayan Shaw, kötülüğü etik, tarihsel, psikolojik ve bilimsel yönleriyle tartışıyor.

Akıl hastalıkları ve cinsel sapkınlıklar, tecavüz kültürü, yapay zekâ ve teknoloji ikilemi ve terörizm, Shaw’ın bu bağlamda tartıştığı kimi konular.

  • Künye: Julia Shaw – Kötülük: İnsanın Karanlık Tarafının Ardındaki Bilim, çeviren: Funda Sezer, Say Yayınları, bilim, 312 sayfa, 2020