İshak Güven Güvelioğlu – Rize Bibliyografyası (2010)

İshak Güven Gevelioğlu’nun hazırladığı ‘Rize Bibliyografyası’, Doğu Karadeniz’in ucunda, yeşillikle denizin iç içe geçtiği Rize’nin kapsamlı bir bibliyografyasını sunuyor.

Kitaplar, süreli yayınlar, tezler, raporlar, harita ve krokiler, makaleler ve tebliğler ile Rize kaynaklı eserlerden oluşan bibliyografya, Rize üzerine çalışan, araştıran ya da araştıracak olanlara, bugüne kadar yapılmış çalışmaların listesini toplu olarak sunmasıyla önemli bir boşluğu dolduruyor.

Bibliyografyanın hazırlanması aşamasında, kütüphanelerin yanı sıra, kişisel arşivlerden de yararlanılmış.

  • Künye: İshak Güven Güvelioğlu – Rize Bibliyografyası, Dergâh Yayınları, bibliyografya, 213 sayfa

Zakarya Mildanoğlu – Ermenice Süreli Yayınlar (2014)

İlk Ermenice gazete Aztarar’ın yayım tarihi olan 1794’ten başlayarak, 2000’e dek yayımlanan 3650’ye yakın Ermenice süreli yayını bir araya getiren, uzun emeklerin ürünü bir çalışma.

Basın-yayın tarihi, kültür tarihi ve Ermenilerin sosyal ve siyasi tarihi üzerine araştırma ve çalışmalar yürütenlerin kaçırmamaları gereken bir kaynak.

  • Künye: Zakarya Mildanoğlu – Ermenice Süreli Yayınlar, Aras Yayıncılık

Candan Badem – Türk-Ermeni Sorunu Bibliyografyası (2007)

  • TÜRK-ERMENİ SORUNU BİBLİYOGRAFYASI, Candan Badem, Aras Yayıncılık, bibliyografya, 427 sayfa

turk-ermeni-sorunu-bibliyografyasi

Candan Badem’in ‘Türk-Ermeni Sorunu Bibliyografyası’, konu hakkındaki kitapları, makaleleri ve tezleri derleyen bir çalışma. Bibliyografya, 1870’lerden günümüze kadar, bu alanda İngilizce, Ermenice, Türkçe, Rusça, Fransızca ve Almanca gibi çeşitli dillerde yazılmış bütün önemli kaynakları bir araya getirmeye çalışıyor. 4 bin 450 maddede toplanmış 5 binden fazla yayının dökümü bulunan ve ağırlıklı olarak birincil kaynaklar, anılar, monografiler, tezler ve makalelere dayanan çalışma, uzman ve araştırmacılara, konu hakkında derli toplu bir kaynak sunuyor.

Yalçın Aydın Ayçiçek – Hayyam Rubaileri Külliyatı (2011)

  • HAYYAM RUBAİLERİ KÜLLİYATI, Yalçın Aydın Ayçiçek, Demos Yayınları, bibliyografya, 696 sayfa

 

Yalçın Aydın Ayçiçek’in ‘Hayyam Rubaileri Külliyatı’, zorlu ve uzun bir çabanın ürünü. Zira bu kitap için, Hayyam rubailerini Türkçeye çeviren on sekiz Türk yazarın on sekiz kitabında yer alan 5 bin 236 rubainin incelenip sınıflandırılmasından sonra, 834 rubai bu külliyatta toplanmış. A. Kadir, Abdülbâki Gölpınarlı, Ahmet Kırca, Celal Kırlangıç, Ahmet Necdet, Asaf Hâlet Çelebi, Mehmet Kanar, Öner Yağcı ve Sabahattin Eyuboğlu, Ayçiçek’in incelediği on sekiz yazardan birkaçı. Ayçiçek’in derlemesi, iyi bir kaynak taramasına dayandığından, rehber kitap olmaya aday.