Ferlâl Örs ve Mehmet Şakir Örs – Yerelge: Toplumsal Belediyecilik (2009)

Ferlâl ve Mehmet Şakir Örs ‘Yerelge: Toplumsal Belediyecilik’te, yerel kamusal hizmet birimleri olan yerel yönetimlerde katılımcılığın, saydamlığın, demokratik denetimin ve yüksek bir kentlilik bilincinin nasıl sağlanabileceğini anlatıyorlar.

Yakın zamanda gerçekleşecek bir yerel seçimin beklendiği Türkiye’de, elimizdeki eserin, yerel yönetimler alanını toplumsal, siyasal, sosyal ve kültürel boyutlarıyla ele almasıyla dikkat çekeceğini söyleyebiliriz.

Katılımcı ve sosyal belediyeciliğin imkânlarını araştıran çalışma, yerel yönetimler konusunda bilgilenmek isteyenler ile vatandaş olarak sorumluluklarını ve haklarını tekrar hatırlamak isteyenler için iyi bir kaynak.

  • Künye: Ferlâl Şakir ve Mehmet Şakir Örs – Yerelge: Toplumsal Belediyecilik, Etki Yayınları, siyaset, 223 sayfa

Sema Erder ve Nihal İncioğlu – Türkiye’de Yerel Politikanın Yükselişi (2008)

İki yazarlı ‘Türkiye’de Yerel Politikanın Yükselişi’, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 1984-2004 tarihleri arasındaki yirmi yıllık çalışmalarını, yerel politika ekseninde inceliyor.

Yazarlar, 1986-1987’de yapmış oldukları bir alan araştırması üzerinden, o dönem tüm dünyada gözlenen yerelleşme hareketlerini, bu belediye üzerinden izliyor.

Çalışmanın en dikkat çeken yanı, yirmi yıl içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yerel yönetim ve yerel politika üretme anlamında ne denli değiştiğini gözler önüne sermesidir diyebiliriz.

Kitap, burada görevli kişilerin siyaset ve belediyecilik anlayışlarını da ele alarak, kapsamlı bir perspektif sunuyor.

  • Künye: Sema Erder ve Nihal İncioğlu – Türkiye’de Yerel Politikanın Yükselişi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, siyaset, 179 sayfa

Sadun Emrealp ve Semih Poroy – Yerel Yöneticinin 1 Nisan Rehberi (2007)

  • YEREL YÖNETİCİNİN 1 NİSAN REHBERİ, hazırlayan: Sadun Emrealp, çizimler: Semih Poroy, UCLG-MEWA Yayınları, yerel yönetim, 101 sayfa

yerel-yoneticinin-1-nisan

‘Yerel Yöneticinin 1 Nisan Rehberi’, yerel yönetim konusuna daha çok mizah çerçevesinden bakan bir çalışma. Dolayısıyla kitabı, “olanı ve olması gerekeni” ters-yüz ederek, bunu “olmaması gereken”in aynasından yansıtma çabası şeklinde özetleyebiliriz. “Yerel yönetimlerin, hiçbir ayrım gözetmeden insanı yerel demokrasinin temeli kabul eden, işleyişlerinde insan haklarını ve çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçiren, özerk ve demokratik yönetim birimleri olarak görülmesinin zamanı gelmiştir.” diyen Emrealp, yerel yönetimler konusunda yapılması gerekenleri anlatırken, hem bilgilendiriyor hem de eğlendiriyor.

Kolektif – Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler (2013)

  • DEVRİMCİ-HALKÇI YEREL YÖNETİMLER, yayına hazırlayan: Ahmet Kerim Gültekin ve İbrahim Gündoğdu, Patika Kitap, yerel yönetim, 248 sayfa

DEVRIMCI

Sempozyum bildirilerinden oluşan ‘Devrimci-Halkçı Yerel yönetimler’, yerel yönetim deneyiminin umut ve mücadele mekânları olarak sahip olabilecekleri imkanları sorguluyor. Halkçı belediye yaklaşımının teorik çerçevesini sunmasının yanı sıra, bu yöndeki yerel ve uluslararası örneklerin de incelendiği kitapta, sermaye birikimi sürecinde anti-kapitalist yerelliklerin oluşturulması, yerel yönetimler ve emekçiler, yerelleşme ve küreselleşme bağlamında özerklik ve otonomi, sosyal ve sosyalist belediyeciliğin olmazsa olmazları ve Zapatista, Porto Alegre, Hindistan özerk belediyelerinin deneyimleri gibi konular ele alınıyor.

Erol Okutucu – Marjinal Belediyecilik Tezleri (2012)

 

  • MARJİNAL BELEDİYECİLİK TEZLERİ, Erol Okutucu, Tebeşir Yayınları, yerel yönetim, 240 sayfa

Belediye meclis üyesi seçilerek görev yapan, bir süre belediye başkanlığına vekâlet eden ve görevi vesilesiyle Türkiye’de birçok bölgeyi gezen Erol Okutucu, deneyimlerini elimizdeki kitabında bir araya getiriyor. Kitap, Türkiye’deki belediyecelik faaliyetlerindeki eksikleri saptıyor ve kaliteli bir yerel yönetim için öneriler sunuyor. Kitapta, belediye başkanının yapması gereken icraatlar ile belediyelerin idare, görevlendirme, insan unsuru, ticaret, istihdam, ulaşım, trafik, turizm, kültürel çalışmalar, çevrecilik, şehircilik ve özelleştirme gibi alanlarda neler yapabilecekleri konusunda öneriler yer alıyor.