Flora Hajdarmataj Rizanaj – Yeni Medyada Gözetim ve Mahremiyetin Dönüşümü (2020)

Bugün bireysel gizliliğimizi, yani mahremiyetimizi yeteri kadar koruyup koruyamadığımız konusunda hepimiz kaygılıyız.

Nihayetinde teknolojinin dört bir taraftan ve gece gündüz demeden kuşattığı, buna mukabil eski mahremiyet anlayışlarının da yerle yeksan olduğu bir dünyada yaşıyoruz.

İşte Flora Hajdarmataj Rizanaj’ın bu değerli çalışması da, çağımıza özgü mahremiyet anlayışının dönüşümünü kayda alıyor ve gözetim kültürünün yeni medyada nasıl ve hangi biçimlerde yeniden üretildiğini ortaya koyuyor.

Kitap, bununla da yetinmeyerek gelecekte mahremiyetimizi bekleyen olası tehditler hakkında öngörülerde bulunuyor ve bunlara karşı nasıl bir strateji geliştirebileceğimizi tartışıyor.

  • Künye: Flora Hajdarmataj Rizanaj – Yeni Medyada Gözetim ve Mahremiyetin Dönüşümü, Gece Kitaplığı, medya, 226 sayfa, 2020

Kolektif – Eleştirel Medya Çalışmaları (2016)

Akademisyenler ve iletişim alanında çalışma yapan pek çok ismin kaleminden, medya alanında yaşananları eleştirel bir perspektifle analiz eden metinler.

Cumhuriyet gazetesinin Charlie Hebdo seçkisini yayımlamasıyla birlikte artan nefret söylemi, medyada rekabet ihlalleri, neoliberal politikaların medyaya etkileri ve daha fazlası, bu derlemede.

  • Künye: Kolektif – Eleştirel Medya Çalışmaları, editör: Meltem Bostancı, Anahtar Kitaplar

Sibel Fügan Varol – Temsil, İdeloloji, Kimlik (2016)

Kimliğin medya üzerinden nasıl kurgulandığını, temsillerin ideolojik boyutunu da dikkate alarak irdeleyen bir çalışma.

Medya temsillerinin işleyişi, ideolojik mekanizmalar ve kimlik kuramları gibi konuların tartışıldığı kitabın temel tezi de, kişisel kimlik özelliklerinin belirlenmesinde, medya temsillerinin önemli rol oynadığı şeklinde.

  • Künye: Sibel Fügan Varol – Temsil, İdeloloji, Kimlik, Varlık Yayınları

Nuri Kayış – Televizyon İzleme Sanatı (2016)

RTÜK eski başkanı Nuri Kayış’tan, televizyonun bilinçli biçimde nasıl izleneceği konusunda öneri ve tavsiyeler.

Yazar burada, reyting ölçümlerinde ilk sıralarda yer alan, milyonlarca kişinin ilgiyle izlediği pek çok dizi ve programı analiz ediyor.

Televizyon izlemenin neden vakit öldüren bir silah gibi kullanılamayacağını daha iyi kavramak için.

  • Künye: Nuri Kayış – Televizyon İzleme Sanatı, Sageya Yayıncılık

Kolektif – Yeni Medyada Nefret Söylemi (2010)

‘Yeni Medyada Nefret Söylemi’, internet ve sosyal paylaşım ağlarında nefret söyleminin yaşam bulmasını ve yeniden üretime girişini inceliyor.

Nefret söyleminin cinsiyet, millet, ırk gibi farklı örnekleri ve kısıtlanmasına yönelik çalışmalar; internet okurlarının gazete haberlerine yaptığı yorumların nefret söylemini nasıl ürettiği; sosyal paylaşım ağlarında ve internet üzerindeki görsel paylaşım ağlarında nefret söyleminin rolü; dijital oyunlarda nefret söylemi; holiganizmin spor seyircisini, taraftarları ve spor yazarlarını nasıl etkilediği; internet üzerinde nefret söylemi ile mücadele etme yolları ve nihayet, bir hukuk sorunu olarak nefret söylemi, kitaptaki yazıların odaklandığı başlıca konular.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Mutlu Binark, Altuğ Akın, Ayşe Kaymak, Burak Doğu, Eser Aygül, Günseli Bayraktutan-Sütcü, İlden Dirini ve Tuğrul Çomu.

  • Künye: Kolektif – Yeni Medyada Nefret Söylemi, Kalkedon Yayınları, medya, 300 sayfa

Şerafettin Pektaş – Milli Şef Döneminde Cumhuriyet Gazetesi (2010)

Şerafettin Pektaş ‘Milli Şef Döneminde Cumhuriyet Gazetesi’nde, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı yaptığı 1938-1950 zaman aralığında, Cumhuriyet gazetesinin gelişmeler karşısındaki tutumumun inceliyor.

Pektaş’ın kapsamlı araştırması, gazetenin, içinde bulunduğu sürecin şartlarına göre farklı yayın siyasetleri gütmüş olduğunu ortaya koyuyor.

Kitapta, Cumhuriyet’in 2. Dünya Savaşı’ndan başladığı yıllarda özellikle Yunus Nadi ve oğlu Nadir Nadi’nin yazılarıyla Nazileri destekler nitelikte yayın yapması ve çok partili hayat geçişle beraber CHP’ye ekonomi, eğitim ve sağlık konularında eleştirilerde bulunurken DP’nin yanında yer alması gibi ilginç konular yer alıyor.

  • Künye: Şerafettin Pektaş – Milli Şef Döneminde Cumhuriyet Gazetesi, Fırat Yayınları, inceleme, 640 sayfa

Orhan Koloğlu – Osmanlı Döneminde Basın Teknikleri ve Araçları (2010)

Orhan Koloğlu elimizdeki çalışmasında, basın teknikleri ve araçlarının geçirdiği muazzam gelişimi Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze uzanarak irdeliyor.

Kitapta, matbaanın Osmanlı’da karşılaştığı zorluklardan kuruluş ve gelişmesine; devletin haber ağından haberleşmenin ajans kuruluşuna geçişine; fotoğraf ve klişeyle resimli yayına geçişten basın fotoğrafçılığı dalına; günlük gazeteye geçme sürecinden dağıtım mekanizmalarının oluşturulmasına ve ilandan reklama kadar birçok konu yer alıyor.

Çalışma, basın tekniklerinin Batı toplumlarındaki gelişim süreciyle bizdekini karşılaştırma adına, önemli bir boşluğu dolduruyor.

  • Künye: Orhan Koloğlu – Osmanlı Döneminde Basın Teknikleri ve Araçları, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, medya, 214 sayfa