Nicholas Goodrick-Clarke – Kara Güneş (2013)

  • KARA GÜNEŞ, Nicholas Goodrick-Clarke, çeviren: Kıvanç Güney, Kırmızı Kedi Yayınları, ezoterizm, 496 sayfa

 KARA

Nicholas Goodrick-Clarke ‘Kara Güneş’te, Aryan kültleri ve ezoterik Nazizm gibi aşırı sağcı yeraltı örgütlenmelerini inceliyor. Irkçı Aryan fikirlerinin 2. Dünya savaşı sonrası sorunlara bir tepki olarak varlığını sürdürdüğünü söyleyen yazar, Nazizm ve faşizmin yenilgiye uğrayıp itibarını yitirişinden yarım yüzyılı aşkın zamandan sonra, aşırı sağın bir kez daha Batı demokrasilerinin liberal düzenine meydan okuduğunu belirtiyor. Çalışma, Batı’da 1980 ve 1990’da güçlenmeye başlayan ve çok kültürlülüğe, pozitif ayrımcılığa ve 3. Dünya’dan göç eden kitlelere yönelen bu hareketi kapsamlı bir bakışla ele almasıyla önemli.