Pierre Bourdieu – Sanatın Kuralları (2020)

Pierre Bourdieu’nün yeni bir baskıyla yayımlanan ‘Sanatın Kuralları’, sanat sosyolojisi alanında kült yapıtlardandır.

Bourdieu burada, on dokuzuncu yüzyılda devlet bürokrasisi ve akademilerin dayattığı güzellik anlayışlarından kendini kurtaran bir yazınsal ve sanatsal dünyanın nasıl adım adım yapılandığını ortaya koyuyor.

On dokuzuncu yüzyılın ortalarından günümüze yazın ve sanat tarihine bir pencere açan Bourdieu, özellikle Gustave Flaubert’in modern yazın alanında yaptıklarını diğer sanatlara uyarlıyor.

Bunu yaparken sanat ile toplumsal yapı arasındaki çok yönlü ilişkiyi güçlü bir şekilde hatırlatan Bourdieu, on dokuzuncu yüzyılda sanatın edindiği yeni özerkliğin toplumsal yapıyla olan karmaşık bağlantısını çözümlüyor.

 • Künye: Pierre Bourdieu – Sanatın Kuralları: Yazınsal Alanın Oluşumu ve Yapısı, çeviren: Necmettin Kâmil Sevil, Alfa Yayınları, sanat, 588 sayfa, 2020

Ener Merdaner – Joseph Beuys (2016)

İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki sanatın en etkili ve aynı zamanda en tartışmalı sanatçılarından olan Joseph Beuys’un yaşamının, sanatının ve felsefesinin önemli noktalarını ortaya koyan bir çalışma.

Beuys’un dünya görüşü ve sanat anlayışı, Rudolf Steiner’ın ezoterik fikirlerinin Beuys üzerindeki etkileri ve Beuys’un sanatındaki Şamanizm izleri, kitabın öne çıkan konuları.

 • Künye: Ener Merdaner – Joseph Beuys, Tekhne Yayınları

Kolektif – Mekânsallık (2020)

Mekânsallık ve eşzamanlılık konusunu farklı yönleriyle irdeleyen iyi çalışma arayanlara bu özgün derlemeyi öneriyoruz.

Kitap, çağdaş sanattan tiyatroya, mimarlıktan müziğe, edebiyattan dansa uzanan geniş bir çerçevede mekânsallık ve sanat üretiminde eşzamanlılık durumunu irdeliyor.

Çalışmaya katkıda bulunan isimler, eşzamanlılık ve modern şiir, sanatta mekânsallığın kurucu öğesi olarak eşzamanlılık, çağdaş sanatta sergileme ve eşzamanlılık, çağdaş tiyatroda eşzamanlılık, tiyatroda mekânsallığın yaratılmasında seyirci öğesi, çağdaş tiyatroda eşzamanlılık ve müzikte mekânsal eşzamanlılık olgusu gibi birçok ilgi çekici konuyu tartışıyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Aykut Köksal, Nusret Polat, Önay Sözer, Erdem Ceylan, Zeynep Dündar, Esen Çamurdan, Mehmet Kerem Özel, Nihal Geyran Koldaş, Tijen Savaşkan, Emre Zeytinoğlu, Sevgi Doğan, Tolga Yayalar, İlke Boran, Erdem Çöloğlu ve Yiğit Özatalay.

 • Künye: Kolektif – Mekânsallık: Sanat Üretiminde Eşzamanlılık Durumu, editör: Gülşen Özaydın ve Saadet Tuğçe Tezer, Yeni İnsan Yayınevi, sanat, 224 sayfa, 2020

Mark Powell-Jones – Empresyonizm (2016)

Batı sanatının en yenilikçi ekollerinden biri olan empresyonizmin kapsamlı serüveni, bu kitapta.

Empresyonizmin doğuşu ve gelişimini açıklayarak kitabına başlayan Mark Powell-Jones, ardından Edouard Manet, Claude Monet, Renoir, Bazille, Fantin-Latour, Degas ve Pissarro gibi, bu akımın önde gelen sanatçılarının eserleri ve çalışmalarını irdeliyor.

Zengin görseller eşliğinde.

 • Künye: Mark Powell-Jones – Empresyonizm, çeviren: Engin Süren, Remzi Kitabevi

Necmi Sönmez – Selim Turan: Tez-Antitez-Sentez (2016)

Ressam Selim Turan’ın altmış yıla yayılan sanat serüvenini sunan zengin bir albüm.

Turan’ın öğrencilik yıllarından Paris’e gidişine, Fransız sanat ortamıyla ilişkilerinden, sanat felsefesine ve Albert Marchais ile dostluğuna, sanatçının hayatını ve eserlerini aydınlatan kitap, Turan’ın çalışmalarından pek çok örnek de barındırıyor.

 • Künye: Necmi Sönmez – Selim Turan: Tez-Antitez-Sentez, Yapı Kredi Yayınları

Özkan Eroğlu – Sanat Eleştirisi Nedir? (2016)

Sanat eleştirisini teorik ve pratik yönleriyle irdeleyen bir çalışma.

Özkan Eroğlu, sanat tarihinde eleştirel sürecin nasıl işletildiğini incelediği gibi, güncel bir tartışma olan eleştirmenin özeleştiri yapma meselesini de ele alıyor.

Her seviyeden okura hitap eden kitap, sanat eleştirisinin ortaya koyduğu özün ne olacağı üzerine kafa yormaya çağırıyor.

 • Künye: Özkan Eroğlu – Sanat Eleştirisi Nedir?, Tekhne Yayınları

Rachel Corbett – Hayatını Değiştirmelisin (2020)

 

Rainer Maria Rilke’nin, henüz kariyerinin başındayken büyük heykeltıraş Auguste Rodin’le bir araya gelişinin, sanat ve yaratıcılık söz konusu olduğunda bize söyleyeceği çok şey var.

1902’de Rilke, ünlü heykeltıraş Rodin’le ilgili kısa bir kitap yazmak için Paris’e gitti.

O zamanlar Rodin altmışlarında, saygı duyulan, tanınmış bir sanatçıydı, Rilke’yse henüz yirmilerinde, tanınmamış bir şair.

İki ismin de birbirinden öğreneceği çok şey vardı ve Rilke bu buluşmada Rodin’e, “Nasıl yaşamalıyım?” diye soracaktı.

İşte Rachel Corbet’nin bu güzel kitabı, iki dehanın bu buluşmasını merkeze alarak yaratıcılık, sanatın anlamı ve sanatçının konumu gibi hayati konuları tartışıyor.

 • Künye: Rachel Corbett – Hayatını Değiştirmelisin: Rainer Maria Rilke ve Auguste Rodin’in Hikâyesi, çeviren: Kerime Dalyan, Yapı Kredi Yayınları, sanat, 312 sayfa, 2020

Ayla Ersoy – Sanat Kavramlarına Giriş (2016)

Hem öğrenciler hem de sanatsever okurlar için hazırlanmış, sanat kavramlarını özlü bir şekilde açıklayan bir rehber.

Sanatın doğuşundan sanat ve toplum ilişkisine, sanat ve özgürlük ilişkisinden endüstriyel zamanların sanat anlayışına, sanatta gerçek ve taklitten postmodern sanata ve plastik sanatların gelişimine pek çok önemli konu ve kavram, bu kitapta açıklığa kavuşturuluyor.

 • Künye: Ayla Ersoy – Sanat Kavramlarına Giriş, Hayalperest Kitap

Roger Garaudy – Kıyısız Bir Gerçekçilik (2020)

Marksist düşünür Roger Garaudy’yi, Kafka’yı en iyi anlatan yazarlardan biri olarak biliriz.

Kendisi, şimdi de ufuk açıcı başka bir çalışmayla, ‘Kıyısız Bir Gerçekçilik’le karşımızda.

Garaudy, üç bölümden oluşan kitabında, Picasso, Kafka ve Saint-John Perse üzerine yoğun bir okuma geliştiriyor.

Yazar burada,

 • Picasso’da başkaldırının diyalektiğini,
 • Guernica tablosu bağlamında savaşım olarak resmin ne anlama geldiğini,
 • Picasso’nun sanat akımlarıyla hesaplaşması ve empresyonizm sürecini,
 • Kafka’nın içinde yaşadığı dünyayı ve yazarın yaşadığı çatışmaları,
 • Kafka’nın iç dünyasındaki belirsizlikleri,
 • Kafka’nın kurduğu dünyayı ve bunun çelişkilerini,
 • Saint-John Perse’in ikili evrenini,
 • Ve Perse’te benlik ve mülk olgularını tartışıyor.

Kitabın, Louis Aragon’un sunuş yazısıyla yayımlandığını da belirtelim.

 • Künye: Roger Garaudy – Kıyısız Bir Gerçekçilik: Picasso, Kafka, Perse, çeviren: Mehmet H. Doğan, Fol Kitap, sanat, 200 sayfa, 2020sanat, 200 sayfa, 2020

Ahmet Telli – Görsen (2016)

Ahmet Telli’nin resim, fotoğraf, heykel üzerine yazdıklarını bir araya getiren bir çalışma.

Telli yazılarında Muzaffer Oruçuoğlu, Filinta Önal, Habip Aydoğdu, Reyhan Abacıoğlu, Doğan Örs ve Savaş Camgöz gibi isimlerin eserleri üzerinden ıssızlık, görsel algı, hikâye kurmak, gerçeği yeniden kurgulamak, yalnızlık ve nesnelerin dili gibi kavramlar üzerine düşünüyor.

 • Künye: Ahmet Telli – Görsen, Everest Yayınları