Kolektif – Şimşirlerin Başına Gelenler (2014)

  • ŞİMŞİRLERİN BAŞINA GELENLER, yayına hazırlayan: Banu Avcıoğlu, İsmail Şenel ve Ahmet Demirtaş, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Yayınları, ekoloji, 192 sayfa

Elimizdeki kitap, Türkiye’de hızla azalma süreci yaşayan şimşir ağaçları konusunda okurunu bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Kitap, Rize Fırtına Vadisi’nde bulunan şimşirlerin bulundukları ekosistemin özelliklerini, bu ağaçların varlığını tehdit eden etmenleri ve ağaçlar için nasıl bir koruma programı geliştirilebileceğini ele alıyor. Fırtına Vadisi’nin özgün iklimi ve topografik özellikleri nedeniyle tür ve habitat biyoçeşitliliği açısından ne denli zengin bir ekosistemi sahip olduğunu gözler önüne seren çalışma, Türkiye’de orman politikasını ve ülkenin yarı kurak alanlarında yapılacak ağaçlandırma çalışmalarını da tartışıyor.