Aytekin Yılmaz – Doğunun Talanı ve İnkârı (2009)

Aytekin Yılmaz ‘Doğunun Talanı ve İnkârı’nda, Doğu’yu hedef alan Batı kapitalist sömürgeci sistemin tarihini anlatıyor.

Yılmaz, tarihi seyri içinde talanı analiz ederken, Batı orijinli iktidarların, saldırıyı meşru kılmak için sergiledikleri fikri, siyasi ve felsefi dayanakları da irdeliyor.

Yılmaz’ın çalışmasının ilginç yönlerinden biri de, Doğulu toplumların özgünlüklerinden biri olduğunu söylediği despotizme odaklanmayı da ihmal etmemesi.

Doğu’yu, kendi şartları içinde inceleyen çalışmanın bir özgünlüğü de, Türkiye sol anlayışın Doğu’ya, Avrupa merkezci bir tarih felsefesi perspektifinden baktığı iddiasıdır denebilir.

Yılmaz’ın kitabındaki kimi iddialar, yeni tartışmaların kapısını açabilir.

  • Künye: Aytekin Yılmaz – Doğunun Talanı ve İnkârı, Belge Yayınları, siyaset, 250 sayfa

Kolektif – Hapishane Dünyası (2008)

‘Hapishane Dünyası’nda, Türkiye cezaevlerinde mahpus kalanların hapishaneye dair düşünceleri, yorumları yer alıyor.

Kitabı hazırlayan Aytekin Yılmaz, hapishanelerde mahpus kalmış çoğu kişinin, buralara dair hiçbir şey hatırlamak istemediğini belirtiyor.

Bu yazılar da, hapishanelerin bu tümüyle unutulmak istenen nahoş anılarını bir anlamda kayıt altına alıyor, onları daha görünür kılarak bir toplumsal duyarlılık yaratmayı amaçlıyor.

D, E, F, H, L, M gibi, neredeyse alfabenin her harfini kapsayan, her tipten hapishaneyi anlatan kitaba yazılarıyla katkı sunan isimler de şöyle:

Veysel Avcı, Şadiye Manap, Yalçın Hafçı, Önder Birol Bıyık, Ruşen Özkan, Diyadin Turhan, Nusret Yıldız, Abdullah Altun, Doğan Hatun, İlyas Doğan, Ahmet Akgün, Aytekin Yılmaz, Mehmet Taşdemir, Şehmus Ay ve Nibel Genç.

  • Künye: Kolektif – Hapishane Dünyası, hazırlayan: Aytekin Yılmaz, Mahsus Mahal Kitaplığı, deneme, 315 sayfa

Kolektif – Esir Düşler Irmağı (2008)

Daha önce de hapishane öyküleri ile şiirlerini derleyen Aytekin Yılmaz ve PEN’in Hapisteki Yazarlar Komitesi üyeliğini sürdüren Müge İplikçi’nin hazırladığı ‘Esir Düşler Irmağı’, tutuklu ve hükümlü on yedi yazarın öykülerinden oluşuyor.

Öyküler, yazarların mahpusluk durumundan kaynaklı olarak hüzünlü bir üslup taşısalar da, metinlerin tümünde, yarına dair büyük bir umudun, iyimserliğin egemen olduğu görülüyor.

Mahpushanenin hayatlarına getirdiği dönüşümü hikâye eden yazarlar, “dışarıdaki” insanlara da, özgürlüğün ne denli önemli olduğunu hatırlatıyor.

Kitabın yazarları şöyle:

Nibel Genç, Nevzat Güngör, Kemal Güler, Naif Bal, Adalet Aktepe, Mehmet Salim, Ruşen Özkan, Ahmet Temiz, İsa Kaya, Veysel Avcı, Yavuz Kardaşlar, Mehmet Karakuş, Uğur Tuncer, Özgür Soylu, Rojbin Perişan, Nusret Yıldız ve Mehmet Taşdemir.

  • Künye: Kolektif – Esir Düşler Irmağı, hazırlayan: Aytekin Yılmaz ve Müge İplikçi, Mahsus Mahal Kitaplığı, öykü, 165 sayfa