Don Norman – Gündelik Şeylerin Tasarımı (2018)

Gündelik hayatta karşılaştığımız pek çok güzel veya çirkin nesne, bunun her zaman ayırdında olmasak da, yaşadığımız ortamın tasarım anlayışı hakkında pek çok ipucu sunar.

Öte yandan uzman değilsek eğer, tasarım bize her zaman uzak bir konudur.

Tasarımı kavramak için onun kıstas ve zeminini öğrenmemiz gerekir.

Don Norman’ın tam da bu konuyla ilgili olan elimizdeki kitabı, gündelik hayattaki tasarımlara dair gözlem ve algılarımızı zenginleştirecek bir perspektif sunuyor ve bu yönüyle de sıradan okura da tasarımcıya da hitap ediyor.

Modern yaşamda hangi tasarımın anlamsız ve kötü, hangi tasarımın iyi olduğunun kıstaslarını açıklayan Norman, gündelik şeyleri iyi tasarım ürünlerine dönüştürmek için gerekli temel ilkeleri ve ürünler üzerinde denetimimizi nasıl sağlayabileceğimizi ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyor.

İlk baskısı ilgiyle karşılanan bu çalışmanın şimdi genişletilmiş bir baskıyla yeniden raflardaki yerini aldığını da belirtelim.

  • Künye: Don Norman – Gündelik Şeylerin Tasarımı, çeviren: Ayşe Mine Şengel, TÜBİTAK Yayınları, tasarım, 363 sayfa, 2018