Don Norman – Gündelik Şeylerin Tasarımı (2018)

Gündelik hayatta karşılaştığımız pek çok güzel veya çirkin nesne, bunun her zaman ayırdında olmasak da, yaşadığımız ortamın tasarım anlayışı hakkında pek çok ipucu sunar.

Öte yandan uzman değilsek eğer, tasarım bize her zaman uzak bir konudur.

Tasarımı kavramak için onun kıstas ve zeminini öğrenmemiz gerekir.

Don Norman’ın tam da bu konuyla ilgili olan elimizdeki kitabı, gündelik hayattaki tasarımlara dair gözlem ve algılarımızı zenginleştirecek bir perspektif sunuyor ve bu yönüyle de sıradan okura da tasarımcıya da hitap ediyor.

Modern yaşamda hangi tasarımın anlamsız ve kötü, hangi tasarımın iyi olduğunun kıstaslarını açıklayan Norman, gündelik şeyleri iyi tasarım ürünlerine dönüştürmek için gerekli temel ilkeleri ve ürünler üzerinde denetimimizi nasıl sağlayabileceğimizi ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyor.

İlk baskısı ilgiyle karşılanan bu çalışmanın şimdi genişletilmiş bir baskıyla yeniden raflardaki yerini aldığını da belirtelim.

 • Künye: Don Norman – Gündelik Şeylerin Tasarımı, çeviren: Ayşe Mine Şengel, TÜBİTAK Yayınları, tasarım, 363 sayfa, 2018

Nurdan İnan – Türkiye’nin Önemli Omurgasız Fosilleri (2008)

Nurdan İnan’ın uzun araştırmalarının neticesi olan elimizdeki çalışma, Türkiye’de yaygın olan belli başlı omurgasız fosilleri anlatıyor.

Basit, anlaşılabilir bir dille kaleme alınan çalışma, biyologlar, jeologlar, paleontologlar ve arkeologlar kadar, konuya vakıf olmayan okurların da anlayabileceği nitelikte.

Yine, çalışmanın sonuna eklenen terimler sözlüğünün, kitabın anlaşılabilirliğine katkıda bulunduğunu belirtmekte fayda var.

İnan, omurgasız fosillerin genel özelliklerini verdikten sonra, Türkiye’de bulunan fosilleri; bunların süngerler, torba vücutlular ve kol ayaklılar gibi hangi cinslere ait olduğunu; yaşlarının hangi jeolojik devreye tekabül ettiğini anlatıyor.

 • Künye: Nurdan İnan – Türkiye’nin Önemli Omurgasız Fosilleri, TÜBİTAK Yayınları, bilim, 139 sayfa

Brian Greene – Evrenin Zarafeti (2008)

Brian Greene burada, evreni açıklamaya çalışan nihai kuramlardan bir seçki sunuyor.

Greene’nin çalışması, fizik alanında ön cephelerdeki araştırmalardan doğan bu dikkat çekici kuramları anlatırken, geniş bir kesimini, özellikle de matematik ve fizik eğitimi görmemiş okurları gözetmesiyle öne çıkıyor diyebiliriz.

Kitap, Einstein ve Heisenberg’den bu yana fizik alanında kaydedilen büyük başarıları açıklıyor ve onların keşiflerinin, çağımızın atılımları için nasıl büyük imkânlar sunduğunu gösteriyor.

Greene, teknik dilden ve denklemlerden olabildiğince kaçınarak, okura, bilim insanlarının mevcut kozmos kavrayışına nasıl ulaştığını anlatıyor.

 • Künye: Brian Greene – Evrenin Zarafeti, çeviren: Ebru Kılıç, TÜBİTAK Yayınları, bilim, 523 sayfa

Ernst Mayr – Biyoloji Budur (2008)

Ernst Mayr, biyolojinin bir bütün olarak önemi ve zenginliğini göstermeyi amaçladığı ‘Biyoloji Budur’da, bu bilim dalının son yüzyılda sergilediği muazzam ilerlemenin güzel bir özetini sunuyor.

Mayr, çalışmasının ilk altı bölümünde, “yaşamın ayırt edici özellikleri nelerdir?”, “bilim nedir?”, “biyoloji bağımsız bir bilim midir?” ve “biyoloji doğal dünyayı nasıl açıklar?” gibi sorulardan hareketle, bilim ve biyoloji ilişkisini irdeliyor.

Yazar, kitabının sonraki dört bölümünde, biyolojinin dört alt bilimi olan biyolojik çeşitlilik, gelişim biyolojisi, evrim ve ekolojiyi ele alıyor.

Çalışmanın son iki bölümünde ise, insan evrimi ve etiği konusunda bir tartışma yer alıyor.

 • Künye: Ernst Mayr – Biyoloji Budur, çeviren: Afife İzbırak, TÜBİTAK Yayınları, bilim, 375 sayfa

Martin Gardner – Hah Buldum! (2008)

Martin Gardner ‘Hah Buldum!’da, okura, zormuş gibi görünen ve geleneksel yollarla çözülmesi de zor olan bazı bulmacalardan ve onların çözümünden bir seçki sunuyor.

Kombinasyonla ilgili bulmacalar, geometri bulmacaları, aritmetik bulmacaları, mantık bulmacaları ve yöntem bulmacalarından oluşan seçki, zor gibi görünün bulmacaların, ani kavrayış yoluyla aslında çok basit bir şekilde çözülebileceğini, çizimler eşliğinde gösteriyor.

Gardner’ın keyifli kitabı, problemlerin çözümü için bilgisayarlara bel bağlayan insanı, zihinsel yaratıcılığını kullanmaya davet ediyor.

 • Künye: Martin Gardner – Hah Buldum!, çeviren: Barış Bıçakçı, TÜBİTAK Yayınları, bulmaca, 140 sayfa

Kolektif – Yeni Hümanistler (2014)

Bilim insanları araştırma ve yazılarıyla, yeni bir hümanizmanın serpilmesine katkıda bulunuyor mu?

Bu katkının önemli olduğunu düşünen kitabın editörü John Brockman, yeni bilimsel kültürde “hümanizmin” yeniden tanımlandığını, modern düşünceyi bu “yeni hümanistler”in şekillendireceğini savunuyor.

Kitaba katılan pek çok yazar da, bu olasılığın gerçekleşme ihtimalinin mümkün olup olmadığını farklı perspektiflerden tartışıyor.

 • Künye: Kolektif – Yeni Hümanistler, editör: John Brockman, çeviren: Nalan Büyükkantarcıoğlu ve Alper Kumcu, TÜBİTAK Yayınları

Walter G. Vincenti – Mühendisler: Ne Bilirler, Nasıl Bilirler? (2008)

Walter G. Vincenti bu çalışmasında, havacılık tarihinden verdiği kapsamlı örneklerle, yaratıcı mühendisliğin düşünce tarzını açıklıyor.

Mühendislerin nasıl bilgi edindikleri ve mühendislik bilgilerinin bilimsel bilgilerden farklı olup olmadığı; 20. yüzyılda uçakların kanatlarının nasıl tasarlandığı, tasarım koşullarının nasıl belirlendiği ve hangi deneysel araçların kullanıldığı gibi sorulardan hareket eden Vincenti, mühendislik bilgilerinin yapısını ve gelişimini inceliyor.

 • Künye: Walter G. Vincenti – Mühendisler: Ne Bilirler, Nasıl Bilirler?, çeviren: Sinan Kuraner, TÜBİTAK Yayınları, bilim, 439 sayfa

Lewis Thomas – Bir Tıp Gözlemcisinin Notları (2008)

Lewis Thomas, anıları niteliğindeki ‘Bir Tıp Gözlemcisinin Notları’nda, tıbbın bir bilim olarak gelişimini ve bu çerçevede yaşadığı kişisel deneyimlerini anlatıyor.

Thomas’ın tıp fakültesine başladığı yıllarda, doktorluk da bir bilim dalına dönüşüyordu.

Dolayısıyla yazarın bu kitapta yer alan gözlemleri, en çok da, doktorluğun bir zanaattan bir bilime nasıl dönüştüğünün ayrıntılarını vermesiyle ilgi çekiyor diyebiliriz.

Thomas kitabında, New York ve Boston’daki tıp eğitimini, savaş sırasındaki mesleki çalışmalarını, doktorluğu miras aldığı babasını, araştırma projelerini, hastane ve tıp fakültelerinde idareci olarak verdiği hizmetleri ve bizzat hasta olarak yaşadığı deneyimleri anlatıyor.

 • Künye: Lewis Thomas – Bir Tıp Gözlemcisinin Notları, çeviren: Füsun Baytok, TÜBİTAK Yayınları, tıp, 239 sayfa

Bruce A. Bolt – Depremler (2008)

Bruce A. Bolt’un ‘Depremler’ isimli bu çalışması, sismoloji alanında hem akademik çevrelere hem de konu hakkında bilgilenmek isteyen okuyuculara hitap ediyor.

Bolt çalışmasında,

 • Depremlerin önceden kestirilip kestirilemeyeceği,
 • Depremlerin nasıl ölçüldüğü,
 • Depremlerin tehlikelerinden nasıl sakınılabileceği gibi birçok konuyu aydınlatıyor.

Kitapta ayrıca, okurun konuyu daha derinlemesine araştırabileceğini sağlayacak internet kaynakları da yer alıyor.

Bolt’un, okuru fiziksel ve matematiksel ayrıntılara boğmadığı bu kitabının ilk baskısı 1978 yılında yapıldı ve aradan geçen otuz yıllık süre içerisinde güncellenip dünyanın birçok diline çevrildi.

Çalışma halen, deprem konusundaki en önemli kitaplardan biri.

 • Künye: Bruce A. Bolt – Depremler, çeviren: Ülkün Tansel, TÜBİTAK Yayınları, bilim, 485 sayfa

Carl Sagan – Milyarlarca Milyarlarca (2006)

 • MİLYARLARCA VE MİLYARLARCA, Carl Sagan, çeviren: Füsun Baytok, TÜBİTAK Yayınları, bilim, 282 sayfa

Amerikalı gökbilimci, biyolog ve eğitimci Carl Sagan’ın ‘Milyarlarca ve Milyarlarca’sı, dünyaya ilişkin temel konulardan insandaki avlanma içgüdüsüne, çocukluğunun oyuncak trenindeki transformatörün kokusundan küresel ısınmaya, kürtajdan Mars’ta yaşama kadar birçok konuya odaklanan denemelerden oluşuyor. 1996 yılında ölen  ve gelecek yüzyıllarda karşılaşılacak sorunların ancak bilim ve duygunun birleştirilmesiyle çözülebileceğini savunan Sagan, asıl olarak bilimin alanına giren konuları da, hem akıl, hem de duyguyla ele alıyor. Sagan’ın, popüler bilim kitaplarının yanı sıra, sinemaya uyarlanan ‘Temas’ isimli bir romanı da bulunuyor.