Nihan Kaya – İyi Aile Yoktur (2018)

Nihan Kaya’nın ‘İyi Aile Yoktur’ adlı bu önemli çalışması, çocuklukta aldığımız yaralar üzerine derinlemesine bir analiz.

Çocukluğun, bizzat çocukluklarından yaralar taşıyan ebeveynler tarafından nasıl bir cehenneme dönüştürüldüğünü ortaya koyan Kaya, bu sorunun aşılması için öncelikle ebeveynlerin kendi çocukluk deneyimleriyle sahici bir şekilde yüzleşmelerinin neden önemli olduğunu anlatıyor.

Yazar burada, “iyi aile” kavramıyla, kurumsallaştırılan, kutsallaştırılan aile kavramını ve bunun etrafında örülen kalıp ve ezberleri kastediyor.

Yazara göre iyi aile, “iyi aile yoktur” diyebilen ailedir.

Çünkü her ebeveyn kaçınılmaz olarak çocuğuna zarar verir ve iyi bir ebeveyn olmak da ancak ve ancak bu kaçınılmaz gerçeği kabullenmek ve bu kusuru aşmakta yatar.

Ailenin kutsallaştırılmasının çocuğa verilen zararı örtbas etmede önemli rol üstlendiğini söyleyen Kaya, bunun hangi yollardan gerçekleştiğini açıklıyor ve yalnızca ebeveynlere değil, her okura, çocuğun yaşadığı dramı görmeye, çocukların bu cehennemi aşmalarına yardımcı olmaya ve böylece yaratıcı, sağlıklı ve kendine güvenen kuşakların yetişmesine vesile olmaya davet ediyor.

  • Künye: Nihan Kaya – İyi Aile Yoktur, İthaki Yayınları, psikoloji, 300 sayfa, 2018