Irwin W. Sherman – Dünyamızı Değiştiren On İki Hastalık (2016)

Kolera, sıtma, frengi, grip, AIDS…

İnsanlık tarihini bir hastalık tarihi olarak okuyan ilgi çekici bir inceleme.

Hastalıkların yayılımını ve sonuçlarını ayrıntılarıyla anlatan kitabın mesajı da oldukça basit: Geçmiş salgınları anlamak, gelecekteki salgınlara daha iyi hazırlanmamızı sağlayabilir.

İngilizcesi Amerikan Mikrobiyoloji Derneği (ASM) tarafından yayımlanan çalışma, insanlık tarihini derinden etkilemiş ve halen etkilemekte olan bir düzine hastalığı; bu hastalıkların yayılımı ve sonuçlarını derinlemesine inceliyor.

Bu sorunların neden olduğu siyasi ve toplumsal sonuçları da ihmal etmeyen çalışma, söz konusu salgın hastalıkların aşıların geliştirilmesi ve karantina uygulamalarının başlatılması gibi sağlıkla ilgili sonuçları kadar köle ticaretinin yaygınlaşması, İkinci Dünya Savaşı’na giden yolun taşlarının döşenmesi ve demografik yapıları dönüştürecek denli büyük kitlesel göç dalgalarına neden olması gibi sonuçlarını da ortaya koyuyor.

Kitabın en özgün katkılarından biri de, geçmiş salgınlardan ne gibi dersler çıkarabileceğimizi ve bu derslerin gelecekte salgın hastalıklarla mücadelede ne ölçüde kullanılabileceği konusunda ipuçları vermesi.

  • Künye: Irwin W. Sherman – Dünyamızı Değiştiren On İki Hastalık, çeviren: Emel Tümbay ve Mine Anğ Küçüker, İş Kültür Yayınları, sağlık, 320 sayfa, 2016