Özgür Mutlu Ulus – Türkiye’de Sol ve Ordu (2016)

1960’lı yıllardan itibaren kitleselleşmeye başlayan Türkiye’de sol hareketlerin orduya ve cuntacılığa yaklaşımlarını ortaya koyan bir inceleme.

Çalışma bu anlamda, 1960-1971 zaman aralığına Yön-Devrim hareketinden başlayarak Türkiye İşçi Partisi, Milli Demokratik Devrim, Türkiye Komünist Partisi ve Kıvılcımlı gibi farklı sol fraksiyonları irdeliyor.

  • Künye: Özgür Mutlu Ulus – Türkiye’de Sol ve Ordu, İletişim Yayınları