İbrahim Küreken – “Parçası, Tanığı, Mahkûmu, Sürgünü Oldum” (2016)

Kürt siyasetçi İbrahim Küreken’den, 1960’lardan günümüze Kürt hareketine dair anılar.

Küreken, DDKD (Devrimci Demokratik Kültür Derneği) günlerinden TKDP’deki (Türkiye Kürdistanı Demokrat Partisi) ve Kawa hareketindeki mücadelelere, hapishane günlerinden Hak-Par tecrübesine, Kürt hareketinin dönüm noktalarına dair merak edilenleri paylaşıyor.

  • Künye: İbrahim Küreken – “Parçası, Tanığı, Mahkûmu, Sürgünü Oldum”, İletişim Yayınları

Yannis Hamilakis – Ulus ve Harabeleri (2020)

Arkeoloji, tarih, siyaset ve antropolojinin kesiştiği noktada yer alan özgün bir çalışma.

Yannis Hamilakis ‘Ulus Harabeleri’nde, Yunanistan’da klasik antikite, arkeoloji ve ulusal imgelem arasındaki ilişkileri çok yönlü bir bakışla inceliyor.

Bunu yaparken günümüz toplumu ve siyasetiyle geçmişin izleri ve yansımaları arasındaki karmaşık ilişkiyi gözler önüne seren Hamilakis, belirli bir disipline hapsolmadan, uzmanlardan meraklı genel okuyuculara kadar uzanan geniş bir okur kitlesine hitap ediyor.

Ulus tasavvurunun geçmişe ait maddi izlere neden ihtiyacı vardır?

Bu izler, ulusun hayal edilme sürecinde nasıl bir işlev görür?

Batı modernliğinin araçlarından biri olan arkeoloji, ulusun varlığına kanıt oluşturduğu düşünülen eserleri nasıl üretir?

Ulus-devletler, aydınlar ve ulusun “ötekileri” de dâhil olmak üzere farklı gruplar, kendi ulusallık fikirlerini kurgulamada eski eserleri nasıl kullanırlar?

Hamilakis, disiplinlerarası bir bakışla bu ve bunun gibi pek çok ilginç sorunun yanıtını tartışıyor.

  • Künye: Yannis Hamilakis – Ulus ve Harabeleri: Yunanistan’da Antikite, Arkeoloji ve Ulusal İmgelem, çeviren: Ayşe Boren, İletişim Yayınları, arkeoloji, 480 sayfa, 2020

Ertuğrul Meşe – Komünizmle Mücadele Dernekleri (2016)

1960’lardan itibaren varlık göstermeye başlayan Komünizmle Mücadele Dernekleri aracılığıyla üretilen antikomünist fikirler, sadece ortaya çıktıkları dönemi değil, bugüne kadar sağ siyasi yelpazede yer almış politikacıların söylemlerini de belirledi.

İşte bu önemli çalışma, bu derneklerin doğuşu ve siyasal yaşama etkilerini tartışıyor.

Ertuğrul Meşe araştırması için pek çok zengin kaynaktan yararlanmış.

  • Künye: Ertuğrul Meşe – Komünizmle Mücadele Dernekleri, İletişim Yayınları

Mustafa Çolak – Bülent Ecevit (2016)

Türkiye siyasetine özgün katkılar sunmuş Bülent Ecevit’in fikir, siyaset ve hayat macerasını adım adım izleyen sağlam bir çalışma.

Kitap, Ecevit’in çocukluk ve gençlik dönemini, yetiştiği çevreyi, gazetecilikten politik liderliğe uzanan kariyerini, 12 Eylül darbesi zamanlarında yaşadıklarını ve bir siyasetçi olarak yükselişini ve düşüşünü anlatıyor.

  • Künye: Mustafa Çolak – Bülent Ecevit, İletişim Yayınları

Michael Krondl – Lezzet Fetihleri (2020)

“Karabiber öğütücünüzdeki buruşuk küçük kırmızı taneler Avrupa’nın dünya sahnesine girişinin ve dünyayı fethedişinin işaretini vermişti. Küreselleşmenin kökeni doğrudan baharat ticaretine dayandırılabilir.”

Venedik, Lizbon ve Amsterdam, baharat ticareti sayesinde dünyanın en zengin şehirleri haline geldiler.

Fakat baharatın tarihteki seyahati, asla bununla sınırlı değildi.

Zira dünyanın öbür ucunda köle ticaretinin, soykırımların ve sömürgeciliğin en büyük nedenlerinden biri olacaktı.

İşte Michael Krondl imzalı bu harikulade çalışma, olağanüstü zenginliklere, maceralara, acımasız kıyımlara sebep olmuş, imparatorlukların kaderini değiştiren baharatların hem yemek tarihinde hem de dünya tarihinde oynadıkları rolü çok yönlü bir bakışla ele alıyor.

Baharat imparatoru olmuş yukarıdaki üç büyük kenti odağına alan ‘Lezzet Fetihleri’, Haçlı Seferleri’nden Doğu’daki cennet arayışlarına, Ümit Burnu’nun keşfinden küreselleşmenin ilk adımlarına, yemek kültüründen sömürgeciliğe uzanan geniş bir yelpazede baharatın ilginçliklerle dolu tarihi serüvenini anlatıyor.

  • Künye: Michael Krondl – Lezzet Fetihleri: Üç Büyük Baharat Kentinin Yükselişi ve Çöküşü, çeviren: C. Aslı Kutay, İletişim Yayınları, tarih, 266 sayfa, 2020

Emel Akal – Müslüman Komünistler (2020)

Uluslararası literatürde 1917 Devrimleri üzerine yazılanlar genel olarak Pertograd ve Moskova merkezlidir.

Emel Akal ise, 1917 Ekim Devrimi öncesi ve sonrasında Petrograd ve Moskova merkezli faaliyetlere paralel olarak Rusya’daki Müslüman toplulukların faaliyetlerini takip ediyor.

Lenin Petrograd’da Nisan Tezleri’ni sunarken, Mollanur Vahidof, Sultan Galiyef veya Mustafa Suphi nerede, ne yapıyordu?

Akal, Rusya’daki Müslümanların 1917-1918 yılları arasındaki, yani Ekim Devrimi’nin öncesi ve sonrasındaki siyasi deneyimini çok yönlü bir bakışla inceleyerek bu soruya yanıt veriyor.

Akal, bunu yaparken de Yusuf Akçura, Şerif Manatof, Ahmetzaki Validov, Sultan Galiyef, Mustafa Suphi ve Mollanur Vahidof gibi dönemin etkili figürlerinin çalışmalarına yakından bakıyor.

  • Künye: Emel Akal – Müslüman Komünistler: Petrograd-Kazan (1917-1918), İletişim Yayınları, tarih, 440 sayfa, 2020

Ali Fuat Bilkan – Fakihler ve Sofuların Kavgası (2016)

On yedinci yüzyılın kimi tartışmaları üzerinden Osmanlı’nın zihniyet dünyasını irdeleyen önemli bir kitap.

Fakihler (Kadızâdeliler) ile Sofular (Sivâsîler) arasındaki tartışmalardan yola çıkan eser, bunun farklı iki zihniyetin çatışmasından ibaret olmadığını, uzun yıllara dayanan dini husumetin devamı niteliğinde olduğunu ortaya koyuyor.

  • Künye: Ali Fuat Bilkan – Fakihler ve Sofuların Kavgası, İletişim Yayınları

Benjamin Moffitt – Popülizmin Küresel Yükselişi (2020)

 

Popülizm dünya çapında nasıl bu kadar hızlı bir biçimde yaygınlaştı?

Benjamin Moffitt, bugün değişip dönüşen çağdaş popülizm üzerine derinlemesine düşünerek ve beri yandan da çağdaş popülizm üzerine günümüze kadar yazılmış literatürü eleştirel bir perspektifle irdeleyerek bu soruya yanıt veriyor.

Yazar bunu yaparken de, siyasalın gitgide medyatikleşmesinin popülizme nasıl yarar sağladığını, popülist figürlerin halka ulaşmak için medyanın farklı yönlerini nasıl kullandıklarını ve internet ile sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasının çağdaş popülizmi nasıl değiştirdiğini ortaya koyuyor.

Popülizm üzerine düşünürken yorumlayıcı ve disiplinlerarası bir duruş noktasından yola çıkmasıyla da dikkat çeken çalışma, salt bölgesel popülizm kavramsallaştırmasının ötesine geçiyor ve yerine, popülizmi bir küresel fenomen olarak gören anlayışı kuruyor.

  • Künye: Benjamin Moffitt – Popülizmin Küresel Yükselişi: Performans, Siyasi Üslup ve Temsil, çeviren: Onur Özgür, İletişim Yayınları, siyaset, 280 sayfa, 2020

Erden Akbulut ve Mete Tunçay – Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası (2016)

1920-1923 arasında, Türkiye’nin Milli Mücadele savaşı verdiği dönemde varlık göstermiş bir sol partinin hikâyesi…

TBMM’nin ilk yıllarında Anadolu’daki sol akımlar, Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası’nın kuruluşu, ilk dönemleri, Ankara hükümetinin partililere uyguladığı tutuklama, yargılama ve hapis uygulamaları, kitabın ilgi çekici konuları arasında.

  • Künye: Erden Akbulut ve Mete Tunçay – Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası, İletişim Yayınları

Kolektif – 21. Yüzyılda Milliyetçilik (2016)

Yirmi birinci yüzyılda milliyetçiliğin teorideki ve pratikteki tartışmalarını bir arada sunan nitelikli bir derleme.

Azınlık milliyetçiliği, Ortadoğu’da milliyetçiliğin gelişimi, Avrupa’daki yeni-ırkçılık, Türkiye’de muhafazakâr kesimin Beyaz Türk hıncı, Türkiye’de Kürt milliyetçilikleri ve daha fazlası, burada.

  • Künye: Kolektif – 21. Yüzyılda Milliyetçilik, derleyen: Elçin Aktoprak ve A. Celil Kaya, İletişim Yayınları