Meltem İdiğ Çamuroğlu – Yaralı Ruhlar, Yaralı Bedenler (2016)

Karmaşık bir davranış olan kendine zarar verme konusunda, hasta yakınlarına olduğu kadar uzmanlara da hitap eden kapsamlı bir rehber.

Kendine yönelik şiddetin nelerden kaynaklandığına ve terapistlerin bu insanlara nasıl yardım edebileceğine dair, teorik bilgilerle olduğu kadar terapi öyküleriyle de zenginleşen bir çalışma.

Aslında bu tür kişilerin kendilerine zarar verirken bize bir şeyler anlatmaya çalıştıklarını belirten Meltem İdiğ Çamuroğlu, doğal eğilim olan acıdan kaçma prensibinin tersine bedenlerine kasten zarar verip canlarını acıtan bu insanların davranışlarının nelerden kaynaklandığını açıklıyor.

Yazar, intihar dinamikleri bilinen bir olgu olmakla birlikte bunun intihar sayılamayacağını, bunun göstergesinin de bu kişilerin kendine zarar vermekle birlikte aslında ölmek istememeleri olduğunu belirtiyor.

  • Künye: Meltem İdiğ Çamuroğlu – Yaralı Ruhlar, Yaralı Bedenler, Alfa Yayınları, psikoloji, 250 sayfa, 2016