Anwar Shaikh – Kapitalizm: Rekabet, Çatışma, Bunalımlar (2018)

Anwar Shaikh’ten, mübadele, üretim, maliyet, rekabet, para, makro-devingenlik, kâr, ücret konularını kuramıyla, geçmişiyle ve kanıtıyla eksiksiz şekilde ele alan bir kapitalizm yorumu.

Çağdaş gelişmiş kapitalizmi oluşturan iç içe geçmiş süreçleri bin sayfayı bulan, kapsamlı bir çözümlemeyle ortaya koyan Shaikh, hem Klasik ve Keynesgil iktisadı bir baştan diğer başa kuşatıyor hem de kapitalizme ilişkin yaratılmış yanıltmacalarla sıkı bir şekilde hesaplaşıyor.

Harikulade bir siyasi iktisat kitabı olarak önerebileceğimiz çalışma, gerçek soyutlamalara dayalı bir iktisat kuramı ortaya koyuyor ve böylece yalnızca iktisatçılara değil, kapitalizmin işleyişi, iç dinamikleri hakkında aydınlanmak isteyen her okura hitap ediyor.

  • Künye: Anwar Shaikh – Kapitalizm: Rekabet, Çatışma, Bunalımlar, çeviren: Ümit Şenesen, Kırmızı Yayınları, siyaset, 960 sayfa, 2018

Anwar Shaikh ve E. Ahmet Tonak – Milletlerin Zenginliğinin Ölçülmesi (2012)

  • MİLLETLERİN ZENGİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ, Anwar Shaikh ve E. Ahmet Tonak, çeviren: Hakan Arslan, Yordam Kitap, iktisat, 407 sayfa

 

Ülkelerin üretiminin ölçülmesine yönelik alternatif bir temel inşa etmeyi amaçlayan ‘Milletlerin Zenginliğinin Ölçülmesi’, Marksist teorinin ampirik çalışmalarla desteklenmesi gereğinden hareketle, uygulanabilir bir muhasebe sistemi öneriyor. Burada geliştirilen temel çerçeve, 2. Dünya Savaşı sonrası ABD ekonomisine uygulanmış. Geleneksel milli muhasebe sistemlerinde, askeri, bürokratik ve finansal faaliyetlerin yeni zenginlik yaratımı olarak tasnif edildiği için ekonomik büyüklükleri çarpıttığını savunan yazarlar, bu faaliyetleri, toplumsal zenginlikleri kullandıkları için toplumsal tüketim olarak sınıflandırıyorlar.