Aslı Akarsakarya – Düşe Kalka (2009)

Aslı Akarsakarya, ‘Düşe Kalka’ adlı dosyasıyla 2009 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülü’nü kazanmıştı.

Aksakarya buradaki on altı öyküsünde, ağırlıklı olarak kadın-erkek, aile ilişkilerini ve toplum tarafından bastırılan, dışlanan, tahakküm altına alınmaya çalışılan kişilikleri hikâye ediyor.

Bir öyküsünde, “Hayatın tâ köküne inmek istiyorum… Bir çocuğun başını okşamak, sonra da bileklerimi kesmek…” diyen Akarsakarya, bir yandan güzellik, çocukluk, yetişkinlik, başarı ve inançlar gibi toplum tarafından belirlenmiş normları sorguluyor, öte yandan verili dille de hesaplaşıyor.

Genç yazarın, masal, tarih, rüya ve gerçeği harmanlayan öyküleri, keyifli bir okuma vaat ediyor diyebiliriz.

  • Künye: Aslı Akarsakarya – Düşe Kalka, Varlık Yayınları, öykü, 95 sayfa