Rus Slater – Sonuç Almanın Sırları (2014)

Yaşamı daha iyi yönetmeye ve iş yeteneği kazanmaya yardım etmeyi amaçlayan bir kariyer rehberi.

Rus Slater, işle ilgili görevlerin belirlenmesi, bir işin nasıl ve ne zaman yapılacağı, plan dâhilinde çalışma, dikkat dağıtıcı unsurlarla baş etme, riskleri mantıklı bir şekilde ölçme ve iş yaptırma gibi konularda öneriler veriyor.

  • Künye: Rus Slater – Sonuç Almanın Sırları, çeviren: Aysun Babacan, NTV Yayınları

Martin Manser – Sunum Sırları (2014)

Sunum yapılırken mesajın etkin ve başarılı bir şekilde iletilmesi için yapılacak hazırlıklar konusunda bir kılavuz.

Martin Manser, dinleyici kitlesini tanımaktan düşünceleri organize etmeye, özenli araştırma yapmaktan aşamaları planlamaya ve sunum malzemelerini ve ekibi planlamaktan dinleyicilerle etkileşime geçmeye birçok ipucu veriyor.

  • Künye: Martin Manser – Sunum Sırları, çeviren: Aysun Babacan, NTV Yayınları

Edward Said – Medyada İslam (2008)

Edward Said, alt başlığı ‘Gazeteciler ve Uzmanlar Dünyaya Bakışımızı Nasıl Belirliyor’ olan önemli çalışması ‘Medyada İslam’da, İslam’ın Batı’da ve İslam toplumlarında nasıl kullanıldığına odaklanıyor.

Said, Batı medyasında Müslümanlar ve İslam’la ilgili yapılan haberlerin çoğuna, oldukça abartılı bir basmakalıplık ve savaşkan bir husumetin damgasını vurduğunu gösteriyor.

Kitabını İran rehine krizi esnasında yazan Said, bu yaklaşımların çoğunun, nesnellikten uzak ve tek yanlı olduklarından kabul edilemez genellemeler barındırdığını ve bunun aşılmasının tek yolunun da ötekine sevecenlikle bakmakla mümkün olduğunu söylüyor.

  • Künye: Edward Said – Medyada İslam, çeviren: Aysun Babacan, Metis Yayınları, medya, 254 sayfa