Pindaros – Bütün Zafer Şarkıları (2015)

Dokuz büyük lirik şair arasında, yapıtları en iyi şekilde korunarak günümüze ulaşmış Yunan şairi Pindaros’tan, dramatik öğelerin parlaklığı ve yoğun metaforik diliyle öne çıkan şiirler.

Pindaros, Thebaili soylu bir aileye mensuptu ve yaşadığı dönemde en zorlu rakipleri olan Keoslu Simeonides ve onun yeğeni Bakkhylides ile girdiği zorlu şiirsel rekabetle ün salmıştı.

Horatius, Catullus gibi Latin şiirinin öncü şairlerinin model aldığı Pindaros’un şiir evrenine girmek için çok iyi bir fırsat.

  • Künye: Pindaros – Bütün Zafer Şarkıları, çeviren: Erman Gören, Yapı Kredi Yayınları

Kolektif – Arkaik Yunan Şiiri Antolojisi (2018)

Homeros’tan Arkhilokhos’a, Semonides’ten Kallinos’a, Solon’dan Sappho’ya,  Anakreon’dan Bakkhylides’e ve Pindaros’tan Korinna’ya, her biri kendi şiir tınısına sahip arkaik Yunan şiirinin önde gelen isimlerinin eserlerini barındıran harika bir antoloji.

Bu şiirleri okurken, arkaik Yunan şiirinin başvurduğu türler, icra edilişi ve bilhassa da etkisi altında kaldığı ya da etkilediği ideolojiler bağlamında epos geleneğinden neden önemli bir kopuşa işaret ettiği görülüyor.

Antolojinin derleyeni Erman Gören’in bu şiir türünü kapsamlı bir şekilde irdelediği giriş yazısıyla açılan kitap, temel alınan eleştirel basımlar, yer ve kişi adları sözlüğü, antik yazarlar ve yapıtlarıyla ilgili aydınlatıcı ek bölümlerle de zenginleşmiş.

Kitap, Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi’nden çıktı.

  • Künye: Kolektif – Homerosçu İlahiler’den Pindaros’a Arkaik Yunan Şiiri Antolojisi, derleyen ve çeviren: Erman Gören, Yapı Kredi Yayınları, şiir, 592 sayfa, 2018