Pindaros – Bütün Zafer Şarkıları (2015)

Dokuz büyük lirik şair arasında, yapıtları en iyi şekilde korunarak günümüze ulaşmış Yunan şairi Pindaros’tan, dramatik öğelerin parlaklığı ve yoğun metaforik diliyle öne çıkan şiirler.

Pindaros, Thebaili soylu bir aileye mensuptu ve yaşadığı dönemde en zorlu rakipleri olan Keoslu Simeonides ve onun yeğeni Bakkhylides ile girdiği zorlu şiirsel rekabetle ün salmıştı.

Horatius, Catullus gibi Latin şiirinin öncü şairlerinin model aldığı Pindaros’un şiir evrenine girmek için çok iyi bir fırsat.

  • Künye: Pindaros – Bütün Zafer Şarkıları, çeviren: Erman Gören, Yapı Kredi Yayınları