Carl Gustav Jung – Gökte Görülen Cisimler Üzerine Bir Mit (2014)

Carl Gustav Jung’un bu kitabı, uçan daireler, diskler ve UFO’lara dair söylentilerin doruğa ulaştığı 1950’lerde yazıldı.

Jung kitabında, bunun, kolektif psikenin dönem dönem tezahür eden bir yansıması olduğunu söylüyor ve uçan daireleri, insanoğluna atalarından miras kalan mitlerin modern bir benzeri olarak değerlendiriyor.

  • Künye: Carl Gustav Jung – Gökte Görülen Cisimler Üzerine Bir Mit, çeviren: Mustafa Tüzel, Kırmızı Kedi Yayınevi