Desmond Dinan – Avrupa Birliği Tarihi (2008)

‘Avrupa Birliği Tarihi’, sadece AB’yi değil, aynı zamanda 1950’lerde Avrupa Toplulukları’nın kurulmasını içeren Avrupa Birliği fikrinin kökenlerine de iniyor.

Değişen ekonomik ve siyasi fırsatlar ile küresel koşullardaki dalgalanmalar bağlamında Avrupa Toplulukları ve daha sonra da Avrupa Birliği’nin kurumsal ve siyasî gelişimi, kitabın ana konuları.

Desmond Dinan’ın anlatımındaki Avrupa Birliği, idealizm ile ideolojik mücadelelerin, güçlü kişilerin inisiyatifleri ile siyasi girişimlerin, ulusal çıkarlar ile uluslararası ilişkilerin ve kurumsal tasarım ile bürokratik entrikaların bir harmanı.

  • Künye: Desmond Dinan – Avrupa Birliği Tarihi, çeviren: Hale Akay, Kitap Yayınevi, tarih, 477 sayfa