Hasan Bülent Kahraman – Türk Şiiri Modernizm Şiir (2016)

Batı estetik ve sanatında ortaya çıkmış modernist ifade biçimlerinin Türk şiirinde 1930’lardan bugüne gelişimini ve dönüşümünü irdeleyen sağlam bir inceleme.

1930-2000 arasında Türk şiirindeki belli başlı dönemler ve akımlar, dönemin önde gelen şairleri ve sorunsalları ve modern Türk şiiri kavramı ve dolayımıyla ilgilenenlere öneriyoruz.

  • Künye: Hasan Bülent Kahraman – Türk Şiiri Modernizm Şiir, Kapı Yayınları

Hasan Bülent Kahraman – Türkiye’de Yazınsal Bilincin Oluşumu (2014)

Yazınsal bilinç, dönemsel olarak dozu artıp yükselde de, Türkiye edebiyatında sıklıkla tartışılan konulardan.

Kahraman da bu tartışmaya katılarak Servet-i Fünun’dan İkinci Yeni’ye, 1980 sonrası edebiyattan postmodern anlatıya ve karşılaştırmalı edebiyata, yazınsal bilincin ve kültürün oluşumunu detaylıca irdeliyor.

  • Künye: Hasan Bülent Kahraman – Türkiye’de Yazınsal Bilincin Oluşumu, Kapı Yayınları

Hasan Bülent Kahraman – Türkiye’de Görsel Bilincin Oluşumu (2013)

  • TÜRKİYE’DE GÖRSEL BİLİNCİN OLUŞUMU, Hasan Bülent Kahraman, Kapı Yayınları, inceleme, 278 sayfa

TURKIYE

Hasan Bülent Kahraman, ülkenin modern kültürle inişli çıkışlı macerasını merkeze alarak, Tanzimat’tan bu yana görsel bilincin oluşumunu irdeliyor. Kitabının ilk bölümünde Tanzimat’ın görsellikle ilişkisini hem içsel şartları hem de Fransa ile olan özdeşlik çabası bağlamında tartışan Kahraman’ın devam eden bölümde, Tanzimat ve Cumhuriyet arasındaki gerilime odaklanıyor. Cumhuriyet’in Tanzimat’ın çocuğu olduğunu belirten Kahraman, bugünkü modernliğin ancak bu iki gerçekliğin bilinmesi halinde anlaşılabileceğini savunuyor. Kahraman en son, Cumhuriyet’in geç dönemlerinde, modern anlamda geleneğin yeniden icat edilişini tartışıyor.