Erhan Bilgin – İktisatçıların İktisadı (2014)

İktisatçıların yanlış öngörüleri ve çelişkilerinden size de gına gelmedi mi?

Erhan Bilgin bu nitelikli çalışmasında, yerli iktisatçılarımızın görüşleri bağlamında burjuva iktisat düşüncesini kurcalıyor.

Kapitalizmin çelişkilerinin ayan beyan görüldüğü kriz dönemlerinde bile, iktisatçılarımızın, kapitalizmin geleceğini savunmada ne kadar mahir olduklarını görmek isteyenlere.

  • Künye: Erhan Bilgin – İktisatçıların İktisadı, h2O Kitap, iktisat, 224 sayfa