Yascha Mounk – Demokrasinin Halkla İmtihanı (2021)

Liderlerin halkla dalga geçtiği, halkın da buna karşılık yöneticilere öpücük gönderdiği bir dönemde yaşıyoruz.

Bunun literatürdeki havalı adı da, otoriter popülizm.

Peki, o öve öve bitiremediğimiz halk bilgeliği ve “halk iradesi”, nasıl oluyor da otokrat liderlere yöneliyor?

İşte Yascha Mounk bu kitabında, demokrasinin bugün içinde bulunduğu büyük krizi çözümleyerek bu soruyu yanıtlıyor.

Amerika’dan Fransa’ya, Polonya’dan Macaristan’a, Hindistan’dan Filipinler’e, Venezuella’dan Türkiye’ye uzanan Mounk, “seçmen çoğunluğu”nun siyasal tercihleri ile demokrasi arasında bir karşıtlık olup olmadığını sorguluyor.

Mounk bunu yaparken de, “Demokrasi eğer ‘halk iradesi’nin vücut bulması değilse nedir?” gibi, demokrasi üzerine zorlu sorular soruyor.

Mounk yalnızca bu soruları yanıtlamak ve günümüz demokratik sistemlerinin içinde bulunduğu çıkmazı analiz etmekle kalmıyor, aynı zamanda haklar ve özgürlüklerin korunduğu ama aynı zamanda “halk iradesinin kamu politikalarına yansıdığı,” uzun bir demokrasi mücadelesinin sonucu olan demokratik kurumların ve bir bütün olarak özgürlüğün ve insan haklarının korunduğu bir demokrasinin nasıl inşa edilebileceği üzerine kimi önerilerde de bulunuyor.

  • Künye: Yascha Mounk – Demokrasinin Halkla İmtihanı, çeviren: İnanç Özekmekçi, h2O Kitap, siyaset, 344 sayfa, 2021

Ali Rıza Türker – Şöhret Dediğin: Ferdi Özbeğen (2021)

Ferdi Özbeğen, özellikle ‘Bir Başkadır’ adlı diziyle yeniden ülke gündeme girdi.

Ali Rıza Türker, yeni bir baskıyla raflardaki yerini alan bu kitabında, sekiz yıl önce aramızdan ayrılan dostu Özbeğen’in iniş çıkışlarla dolu hayatını anlatıyor.

‘Şöhret Dediğin’, Özbeğen’in doğduğu çevreyi, ailesini, henüz küçük yaşlarda başlayan müzik ve özellikle de piyano tutkusunu, diplomat olma hayallerini, babasının ölümünün ardından pavyonda başlayan müzik kariyerini, İzmir’den İstanbul’a göç edişini, kendi orkestrasıyla İstanbul’un en güzide yerlerinde başladığı müzik serüvenini, Şan Tiyatrosu’nda verdiği meşhur halk konserlerini ve bunun gibi daha nice ilgi çekici konuyu okurla paylaşıyor.

Kitap, bir dönemin önde gelen bu kültürel ikonunun hayatından bilinmeyen bazı bilgileri okurlara sunmasıyla da önemli.

  • Künye: Ali Rıza Türker – Şöhret Dediğin: Ferdi Özbeğen, h2O Kitap, biyografi, 192 sayfa, 2021

Kolektif – İllüzyon (2016)

Cumhuriyet’in klasik Batı müziğiyle macerasını serimleyen makaleler.

Çağdaşlık ve geleneksellik ikileminde gidip gelen Cumhuriyet’in “milli müzik” politikaları, müzik politikalarının kitlesel uygulama alanı olarak Halkevleri, Türkiye’de müzik yazarlığının ideolojik boyutu ve müzik icrasında kültürel seçkincilik, çalışmanın dikkat çekici konuları arasında.

  • Künye: Kolektif – İllüzyon, derleyen: Fırat Kutluk, h2O Kitap

Adil Baktıaya – Bir Osmanlı Kadınının Feminizm Macerası (2016)

 

1904’te Berlin’de toplanan Dünya Kadınlar Kongresi’nde bir konuşma yapmış, Hayriye bin Ayad ile onun ilerici Osmanlı diplomatı eşi Ali Nuri’nin hayat hikâyeleri.

Adil Baktıaya, Hayriye Hanım ile eşinin verdiği mücadele üzerinden Osmanlı’da kadın hareketinin ortaya çıkışı ve düşünsel dinamiklerinin zengin bir haritasını çıkarıyor.

  • Künye: Adil Baktıaya – Bir Osmanlı Kadınının Feminizm Macerası, h2O Kitap

Taner Güler – Supra (2016)

Bir kehanetin peşinde zamandan zamana, coğrafyalardan coğrafyalara savrulan Şafak’ın hikâyesi.

Fizikçi Şafak’ın, mutluluğa ulaşmak için bir teorisi vardır.

Şafak, bu teoriyi hayata geçirmek amacıyla kozmik makine aracılığıyla geçmişte bir zamana gider.

Ve bu yolculuk, insanlığın yanıtını aradığı büyük kehaneti aydınlatmasıyla, Şafak için de bir dönüm noktası olacaktır.

  • Künye: Taner Güler – Supra, h2O Kitap

İlhami Güneral – Kanserden Korkma, Modası Geçmiş Tedaviden Kork (2016)

Klasik kanser tedavisini kıyasıya eleştiren, alternatif tedaviler konusunda okurunu aydınlatan bir kitap.

Bambaşka yöntemlerle 78 yaşındayken yakalandığı prostat kanserini yendiğini belirten İlhami Güneral’a göre, hâlihazırda kanser tedavisi bir sanayi haline gelmiştir, ayrıca tıp ve ilaç şirketleri de tedavinin önündeki en büyük engeldir.

  • Künye: İlhami Güneral – Kanserden Korkma, Modası Geçmiş Tedaviden Kork, h2O Kitap

Jamie Lincoln Kitman – Kurşunlu Benzinin Gizli Tarihi (2014)

Jamie Lincoln Kitman ilgi çekici çalışmasında, General Motors (GM), Du Pont ve bugün Exxon olarak bilinen Standard Oil-New Jersey’nin bir araya gelerek, sırf kârlarına kâr katmak maksadıyla kurşun zehrini, benzinin içine katışının hikâyesini anlatıyor.

Kitman, kurşunlu benzinin, ilk defa 1920’lerde deneme amaçlı kullanılmasından itibaren altmış yılı aşkın bir süre ABD karayollarında sayısız sağlık ve güvenlik sorununa neden olduktan sonra, ancak 1986 yılında yasaklandığını söylüyor.

Kitman, kâr etmek amacıyla kurşunlu benzin maceralarına atılanların, dünyayı nasıl ciddi boyutlarda kirlettiğini gözler önüne seriyor.

  • Künye: Jamie Lincoln Kitman – Kurşunlu Benzinin Gizli Tarihi, çeviren: Esin Aslan Gürbüz, h2O Kitap, inceleme, 151 sayfa

Henry J. Rutz ve Erol M. Balkan – Sınıfın Yeniden Üretimi (2016)

Neoliberal devletin ve piyasanın küreselleşme döneminde yeni orta sınıfları oluşturmasındaki aracılığı hakkında iyi bir inceleme.

Kapsamlı alan çalışmalarına dayanan kitap, Türkiye’de hem ekonomik ve toplumsal yapıda hem de eğitim alanında yaşanan değişimler için sağlam bir kılavuz.

Kapitalizm sınıflar arası geçişe imkân verir, fakat bunun için hiçbir garanti sunmaz.

Çünkü işçi sınıfı işsizlikle boğuşur, orta sınıflar ise her zaman işçi sınıfı saflarına katılma tehdidi ve tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Orta sınıf bu tehlikeden kaçmak çocuklarına nitelikli eğitim vermek için çabalar.

Henry Rutz ve Erol Balkan, İstanbul’daki orta sınıf ailelerin, küresel ekonomiyle bütünleşme sürecinde çocuklarına nitelikli eğitim sağlama mücadelesiyle ifade edilen dinamikleri etnografya temelli açıklıyor.

Tanıklıklar ve alan araştırmalarıyla zenginleşen çalışma, devletin ve piyasanın sınıfın biçimlenmesi üzerindeki etkilerinin altını çizerken, ailenin de sınıfın yeniden üretimi ve toplumsal bilincin kilit aktörü olarak önemini vurguluyor.

  • Künye: Henry J. Rutz ve Erol M. Balkan – Sınıfın Yeniden Üretimi: Eğitim, Neoliberalizm ve İstanbul’da Yeni Orta Sınıfın Yükselişi, çeviren: Neşecan Balkan, h2O Kitap, siyaset, 224 sayfa, 2016

Tanju Akerson – New York New York (2016)

Tanju Akerson’un Cumhuriyet gazetesinde yayınlanmış, haftalık New York yazılarından bir derleme.

New York’a farklı bir giriş yapmak istersek havadan ya da denizden değil karadan girmemizi salık veren yazar, şehri dünya çapında önemli kılan başlıca özelliklerini, toplumsal hayatını, başka bir deyişle New York’a dair merak edilen pek çok detayı bizimle paylaşmakta.

  • Künye: Tanju Akerson – New York, New York, h2O Kitap

Kolektif – Öteki Yunan Sol’u (2016)

Yunanistan’da büyük umutlarla yola çıkan Syriza (Radikal Sol Koalisyon) hareketi, ne yazık ki bir süre sonra AB tarafından dayatılan kemer sıkma politikalarına teslim oldu.

Bu kitap ise, Yunanistan Komünist Partisi (EEK), Anti-Kapitalist Sol İşbirliği, Alternatif Sol Koalisyon gibi, Syriza’nın daha solunda yer alan ve ümit vaat eden sol parti ve örgütler hakkında iyi bir rehber.

  • Künye: Kolektif – Öteki Yunan Sol’u, derleyen: Kemal Ülker, h2O Kitap, siyaset, 112 sayfa, 2016