Kolektif – Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek (2010)

‘Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek’, milliyetçilik konusundaki kuram ve uygulamaları geniş bir perspektifle, Avrupa’nın tarihsel ve güncel eleştirisi ekseninde masaya yatırıyor.

Birçok bölümden oluşan çalışma, konuya dair güncel ve nitelikli bir eser olmasıyla dikkat çekiyor diyebiliriz.

Yazarlar burada,

 • Milliyetçilik kuramlarının tarihi ve kaynakları,
 • Milliyetçilik ve çokkültürlülük,
 • Siyasal milliyetçilik ve kültürel milliyetçilik,
 • Uluslararası ilişkilerde milliyetçilik ve şiddet,
 • Milliyetçilik, demokrasi ve din,
 • Dil milliyetçiliğinin başarıları ve başarısızlıkları,
 • Ulusal kimlikler ve sınırlar,
 • Küreselleşen dünyada milliyetçiliğin direnişi,
 • Kozmopolitizm ve milliyetçilik,
 • Milliyetçiliğin farklı topraklardaki tezahürler,
 • Ve bunun gibi önemli konuları irdeliyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler şöyle: Alain Dieckhoff, Christophe Jaffrelot, Pierre Birnbaum, Daniel Sabbagh, Anne-Marie Thiesse, Astrid von Busekist, Paul Zawadzk, Guy Hermet, Pierre Hassner, Jean-Marc Ferry ve Philip Resnick.

 • Künye: Kolektif – Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek, yayına hazırlayan: Alain Dieckhoff ve Christophe Jaffrelot, çeviren: Devrim Çetinkasap, İletişim Yayınları, siyaset, 372 sayfa