Mehmet Bayrak – Kürtlere Vurulan Kelepçe: Şark Islahat Planı (2009)

Mehmet Bayrak ‘Kürtlere Vurulan Kelepçe’de, Cumhuriyetin Kürt siyasetinin rehber metni olmuş, 1925’te hazırlanıp yürütülmeye başlanmış ‘Şark Islahat Planı’nı anlatıyor.

Bayrak’ın gösterdiği gibi bu plan, Cumhuriyetin Kürtler üzerinde asimilasyon, Kürtleri Türk bölgelerine serpiştirmek, Kürtlere meskûn bölgelere Kürt olmayanları yerleştirmek, bu bölgelerde yatılı okullara öncelik vermek, Kürtleri Türkçeye mecbur kılmak gibi amaçlar taşıyordu.

Bir Kürt açılımının tartışıldığı bugünlerde, Bayrak’ın kapsamlı çalışması, devletin baskıcı, tahammülsüz yaklaşımının, nihayetinde tüm ülkeyi götürdüğü tehlikeli durakları gözler önüne sermesiyle dikkat çekiyor.

  • Künye: Mehmet Bayrak – Kürtlere Vurulan Kelepçe: Şark Islahat Planı, Özge Yayınları, siyaset, 258 sayfa