Mahfi Eğilmez – Türkiye Ekonomisi (2020)

Türkiye ekonomisi sudan nem kapan, neredeyse her gelişmenin etkilediği ekonomilerden.

Mahfi Eğilmez’in bu yeni kitabı ise, Türkiye ekonomisinin statik ve dinamik unsurlarının envanterini sunması ve daha da önemlisi bu unsurlar arasındaki ilişkileri ortaya koymasıyla önemli.

Kitap, Türkiye ekonomisini yalnızca bildik yönleriyle ele alan çalışmalardan farklı.

Eğilmez, Türkiye ekonomisi kitaplarında yer alan alışılmış konulara ek olarak Türkiye’nin ekonomik yapısını, Türk Lirası’nı ve genel olarak parasal yapıyı, ekonomi yönetiminde görev alan kurumları, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini, Türkiye’nin borçluluğunu da ekleyerek tam bir Türkiye ekonomisi incelemesi sunuyor.

Çalışmayı, Türkiye ekonomisi dersi okuyanların yanı sıra, Türkiye’nin ekonomik yapısını ve ilişkilerini merak edenlerin ilgiyle okuyacakları bir kitap olarak öneriyoruz.

 • Künye: Mahfi Eğilmez – Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, iktisat, 280 sayfa, 2020

Mahfi Eğilmez – Ekonominin Temelleri (2019)

Mahfi Eğilmez, bilgisi sağlam iktisatçılarımızdandır.

Fakat kendisini ayrıca değerli kılan meziyetlerinden biri de, ekonomiyi az bilen okurları da gözeten, aydınlatıcı çalışmalara imza atıyor olması.

‘Ekonominin Temelleri’ de, bu kitaplardan biri.

Eğilmez burada, ekonomiyi meydana getiren kavramlar ve kurumları, teorileri ve istatistikleri, kısacası ekonomi alanına dair pek çok konuyu açıklıyor.

Kapsamıyla da dikkat çeken kitap, ekonomiye iyi bir giriş yapmak isteyenler kadar, bu alandaki bilgisini tazelemek isteyen okurlara da hitap ediyor.

 • Künye: Mahfi Eğilmez – Ekonominin Temelleri: Kavramlar ve Kurumlar, Remzi Kitabevi, iktisat, 400 sayfa, 2019

Mahfi Eğilmez – Mikro-Ekonomi (2015)

Güncel örnekler eşliğinde, okurunu, mevcut mikro-ekonomi teorisi hakkında bilgilendiren ve onların böylece ekonomik analiz yapmalarını sağlamayı amaçlayan bir çalışma.

Mikro analizin temelleri, üretim ve tüketim, piyasa dengesi, faktör piyasası, genel denge analizi, refah ekonomisi ve buna benzer pek çok konu hakkında bilgilenmek isteyenlere.

 • Künye: Mahfi Eğilmez – Mikro-Ekonomi, Remzi Kitabevi, iktisat, 272 sayfa, 2015

Mahfi Eğilmez – Tarihsel Süreç İçinde Dünya Ekonomisi (2018)

Mahfi Eğilmez elimizdeki dikkat çekici çalışmasında, dünya tarihindeki ekonomik olayları, devrimleri ve teorileri zengin bir bakışla irdeliyor.

Kitabı özgün kılan hususların başında, alışılmış ekonomi tarihi kitaplarının aksine, ekonomi tarihindeki her paradigma değişiminden sonra ortaya çıkıp dönemin ideolojisine dönüşmüş ekonomik fikirleri de açıklaması.

Kitapta,

 • Neolitik devrim ve üretime geçiş,
 • Antik dünyada ekonomik örgütlenme,
 • Yunan, Roma ve İslam ekonomisi,
 • Tarımsal artı,
 • Feodalitede tarım teknolojisinin ilerlemesi,
 • Kâğıt paranın Avrupa’da kullanılmaya başlanması,
 • Verginin yasaya bağlanması,
 • İngiltere ve Avrupa’da çevirme hareketi,
 • Aquinaslı Thomas ve İbn-i Haldun’un ekonomi görüşleri,
 • Coğrafi keşifler ve ticaretin dünyaya yayılması,
 • Doğu ekonomilerinin yükselişi,
 • Sanayi devrimi,
 • Avrupa ve kapitalizmin yükselişi,
 • 1873’teki uzun depresyonla başlayan krizler çağı,
 • Sosyalizmin meydan okuması,
 • Kapitalizmin küreselleşmesi,
 • Türkiye’nin dünya ekonomisindeki yeri,
 • Ve bunun gibi aydınlatıcı konular ele alınıyor.

Eğilmez, bu konuları irdelemekle yetinmiyor; aynı zamanda, Dünya ekonomisinin geleceğine dair kimi öngörülerde de bulunuyor.

 • Künye: Mahfi Eğilmez – Tarihsel Süreç İçinde Dünya Ekonomisi, Remzi Kitabevi, iktisat, 208 sayfa, 2018

 

Mahfi Eğilmez – Değişim Sürecinde Türkiye (2018)

Osmanlı’dan bu yana bizde yaşanan sosyo-ekonomik evrimin karakteristik özellikleri nelerdir?

Daha önce okuru aydınlatan farklı çalışmalarıyla bildiğimiz Mahfi Eğilmez, bize özgü ahbap-çavuş kapitalizmini karşılaştırmalı bir yaklaşımla değerlendiriyor.

2000’lerde, bilhassa küresel krizden sonraki süreçte, dünyada köklü değişimler yaşandı.

Gittikçe bozulan bir sistem olduğu halde, kapitalizmin giderek tek ekonomik model haline gelmesinin yanı sıra, Çin’in yükselişi, Rusya’nın yeniden süper güç olma çabaları ve bunlara ek olarak Trump’ın başkan seçilmesiyle küreselleşmeye karşı korumacı politikalara dönmeyi planlaması, bunlardan yalnızca birkaçı.

Türkiye’ye baktığımızda ise, AKP iktidarıyla beraber yaşanan dönüşümler, sonuçlarına bakıldığında bunlardan bütün bu olanlardan çok daha fazla etkili oldu.

Eski değerler ve yaklaşımlar altüst oldu, toplum bölündü ve ekonomi de doğal olarak bundan nasibini aldı.

İşte Eğilmez’in çalışması, Osmanlı’dan günümüze uzanan bir perspektifle, söz konusu köklü değişimin nedenlerini ve bizi nereye sürüklediğini irdeliyor, 2000’li yıllarda küresel sistemde ve Türkiye’de yaşadığımız sosyal, kültürel ve ekonomik değişimin nasıl oluştuğunu ve bunların beraberinde getirdiği sonuçları derinlemesine analiz ediyor.

 • Künye: Mahfi Eğilmez – Değişim Sürecinde Türkiye: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sosyo-Ekonomik Bir Değerlendirme, Remzi Kitabevi, ekonomi, 248 sayfa, 2018

Mahfi Eğilmez – Light Günlük (2007)

 • LIGTH GÜNLÜK, Mahfi Eğilmez, Remzi Kitabevi

light-gunluk

Mahfi Eğilmez’in ‘Light Günlük’ü, yayınlandığı 2000 yılında oldukça ilgi uyandırmıştı. Temelde bir popüler ekonomi kitabı olan bu çalışmasının ilgi çekmesinin başlıca nedeni, ekonomik olayların gündelik hayata birebir etkisini iyi kavrayabilmesiydi. Bunda, yazarın iktisat alanına yabancı olan okurlar için, zor anlaşılır kavramlardan özellikle imtina etmesinin de önemli bir etkisi vardı. Türkiye’de 1950’li yıllardan 2000’lere kadar oluşan gelişmeler ve Eğilmez’in bu gelişmelere gösterdiği refleksler çalışmanın gövdesini oluşturuyor. Eğilmez’in yazılarında en açık görünen nokta da, Türkiye’nin geçmişiyle bugünü arasında, ekonomik hataların sergilenmesi konusunda maalesef herhangi bir değişimin olmaması.