Melanie Challenger – Tersine Evrim (2023)

Hayvan doğamızı anlamak insan doğamızı anlamaktır.

Biz insanlar gezegenimizdeki en sorgulayıcı, duygusal, hayalperest, saldırgan ve şaşırtıcı hayvanlarız.

Ancak bizler aynı zamanda hayvan olduğunu düşünmeyen hayvanlarız.

Bir yarımız yaşlanan bir hayvan bedeninden, diğer yarımız zekâ ve öz farkındalıktan kaynaklanıyormuş gibi görünen o müstesna parçadan, yani ruhtan oluşur.

Binlerce yıldır süren bir macerada Homo sapiens köklerimizden tarımsal ve endüstriyel devrimlere, internet çağına yolculuk yaptık.

Bugünse yapay zekânın ve yarı insan yarı makineden oluşan arayüzlerin olduğu bir geleceğe doğru ilerliyoruz.

Peki aslında biz neyiz?

Kendimizi yeterince tanıyor muyuz?

Melanie Challenger ‘Tersine Evrim’de, insan olmanın ne anlama geldiğine dair şiirsel ve bilimsel bir hikâye anlatıyor.

Varlığımızın merkezinde hayvan olmakla ilgili ciddi bir mücadelenin olduğunu savunarak insanlık tarihini yeniden yazıyor.

Biyoloji, genetik, zooloji, hukuk, paleontoloji, evrimsel psikoloji ve felsefenin çarpıcı bir karışımı olan bu zengin kitap hem insan olmayı anlamanın büyüleyici bir yeniden değerlendirmesi hem de varlığımızla ilgili derin düşünmeye felsefi bir davet.

  • Künye: Melanie Challenger – Tersine Evrim: İnsan Olmanın Anlamının Yeniden Yazılan Tarihi, çeviren: Müge Özçelik, Beyaz Baykuş Yayınları, bilim, 264 sayfa, 2023