Henry J. Rutz ve Erol M. Balkan – Sınıfın Yeniden Üretimi (2016)

Neoliberal devletin ve piyasanın küreselleşme döneminde yeni orta sınıfları oluşturmasındaki aracılığı hakkında iyi bir inceleme.

Kapsamlı alan çalışmalarına dayanan kitap, Türkiye’de hem ekonomik ve toplumsal yapıda hem de eğitim alanında yaşanan değişimler için sağlam bir kılavuz.

Kapitalizm sınıflar arası geçişe imkân verir, fakat bunun için hiçbir garanti sunmaz.

Çünkü işçi sınıfı işsizlikle boğuşur, orta sınıflar ise her zaman işçi sınıfı saflarına katılma tehdidi ve tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Orta sınıf bu tehlikeden kaçmak çocuklarına nitelikli eğitim vermek için çabalar.

Henry Rutz ve Erol Balkan, İstanbul’daki orta sınıf ailelerin, küresel ekonomiyle bütünleşme sürecinde çocuklarına nitelikli eğitim sağlama mücadelesiyle ifade edilen dinamikleri etnografya temelli açıklıyor.

Tanıklıklar ve alan araştırmalarıyla zenginleşen çalışma, devletin ve piyasanın sınıfın biçimlenmesi üzerindeki etkilerinin altını çizerken, ailenin de sınıfın yeniden üretimi ve toplumsal bilincin kilit aktörü olarak önemini vurguluyor.

  • Künye: Henry J. Rutz ve Erol M. Balkan – Sınıfın Yeniden Üretimi: Eğitim, Neoliberalizm ve İstanbul’da Yeni Orta Sınıfın Yükselişi, çeviren: Neşecan Balkan, h2O Kitap, siyaset, 224 sayfa, 2016

Kolektif – Neoliberalizm, İslamcı Sermayenin Yükselişi ve AKP (2014)

  • NEOLİBERALİZM, İSLAMCI SERMAYENİN YÜKSELİŞİ VE AKP, hazırlayan: Neşecan Balkan, Erol Balkan ve Ahmet Öncü, Yordam Kitap, siyaset, 416 sayfa

Pek çok yazarın katkı sunduğu kitap, neoliberalizm ile İslamcı sermayenin yükselişini ufuk açıcı bir bakışla irdeliyor. Son yirmi yılda yaşanan İslamcı sermaye birikiminin neoliberal politikalarla alakasını ve bunun sonucunda ortaya çıkan sınıf ilişkilerini ortaya koymasıyla dikkat çeken çalışmada, İslamcı büyük burjuvazinin Türkiye ekonomisinde yarattığı çatlak ve bunun küresel yansımaları, İslami orta sınıfın yeniden üretimi, AKP’nin hegemonya sorunsalı, İslami aktivizm bağlamında Fethullah Gülen hareketi ve Türkiye egemen sınıfında laik/İslami hizipleşmenin medyadaki izdüşümleri gibi önemli konular irdeleniyor.