Kolektif – Sinema Araştırmaları (2014)

Film kuramları konusunda bir başucu kitabı olarak önereceğimiz bu derleme, sinemayı Marksizm, psikanaliz ve feminizm gibi zengin eleştirel yaklaşımlardan yola çıkarak tartışıyor.

Kitapta irdelenen kimi konular şöyle:

 • Münsterberg, Pudovkin ve Eisenstein gibi erken dönem sinema kuramcıları ve bu isimlerin getirdiği temel katkılar,
 • Sinemada estetik kaygı ve anlatım aracı olarak sinema,
 • Yeni Gerçekçilik ve Yeni Dalga’nın sinemanın çağdaşlaşmasındaki payları,
 • Auteur eleştiri yaklaşımı bağlamında emekçi-kadın yönetmenlerimizden Bilge Olgaç sineması,
 • La Ceremonie filmi ekseninde Marksist sinema,
 • Psikanaliz ve sinema,
 • Feminizm ve sinema,
 • Feminist film okumaları,
 • Queer sinema, başka bir deyişle sinemada cinsel azınlıkların inşası,
 • Sinemada yıldız sistemi,
 • Sinemada tür kavramı ve popüler türler,
 • Ulusçuluğun sinemada nasıl yaratıldığı,
 • Sinemada izleyicinin önemi ve sinema izleyicisi sosyolojisi…

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Gülin Terek-Ünal, Ahsen Deniz Morva, Berrin Yanıkkaya, Erman Ata Uncu, H. Esra Arcan, M. Bilal Dede, Mehmet Sarı, Nilgün Abisel, Nilüfer Timisi, Nurçay Türkoğlu, Pembe Behçetoğulları, Serpil Kırel, Tuğrul Eryılmaz ve Tül Akbal Sualp.

 • Künye: Kolektif – Sinema Araştırmaları: Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar, editör: Murat İri, Derin Yayınları, sinema, 2014, 324 sayfa

Nurçay Türkoğlu (der.) – Seyirlik Cümbüşler (2012)

 • SEYİRLİK CÜMBÜŞLER, derleyen: Nurçay Türkoğlu, Parşömen Yayınları, medya, 428 sayfa

 

‘Seyirlik Cümbüşler’, televizyon dünyasındaki “vur patlasın-çal oynasın” tandanslı programların toplumsal dönüşüme etkilerini inceliyor. Nurçay Türkoğlu’nun makalesinde, televizyon izleyicisinin bir profili çiziliyor ve medyanın bu profilin yeniden üretilmesindeki rolü irdeleniyor. Selda Tunç, kadın ve tartışma programlarının stüdyo konukları ile evdeki izleyicilerin anlam dünyalarındaki benzer ve farklı noktaları araştırırken, Özge Gürsoy, televizyon dizilerine yansımaları bağlamında aile değerlerine bakıyor. Son makalenin yazarı Mustafa Elbir ise, televizyonların çocukların sosyalleşmesine etkilerini analiz ediyor.