Nurçay Türkoğlu (der.) – Seyirlik Cümbüşler (2012)

  • SEYİRLİK CÜMBÜŞLER, derleyen: Nurçay Türkoğlu, Parşömen Yayınları, medya, 428 sayfa

 

‘Seyirlik Cümbüşler’, televizyon dünyasındaki “vur patlasın-çal oynasın” tandanslı programların toplumsal dönüşüme etkilerini inceliyor. Nurçay Türkoğlu’nun makalesinde, televizyon izleyicisinin bir profili çiziliyor ve medyanın bu profilin yeniden üretilmesindeki rolü irdeleniyor. Selda Tunç, kadın ve tartışma programlarının stüdyo konukları ile evdeki izleyicilerin anlam dünyalarındaki benzer ve farklı noktaları araştırırken, Özge Gürsoy, televizyon dizilerine yansımaları bağlamında aile değerlerine bakıyor. Son makalenin yazarı Mustafa Elbir ise, televizyonların çocukların sosyalleşmesine etkilerini analiz ediyor.

Sevgi Can Yağcı (ed.) – Beyaz Camın Yerlileri (2012)

  • BEYAZ CAMIN YERLİLERİ, editör: Sevgi Can Yağcı, Umuttepe Yayınları, medya, 211 sayfa

Birçok ismin yazılarıyla katkıda bulunduğu ‘Beyaz Camın Yerlileri’, televizyon ekranlarının yanı sıra, gündelik hayatı da kaplayan ve toplumsal gündemin başlıca aktörlerinden birine dönüşen “yerli diziler” sektörünün tarihsel gelişimi ile dizilerin tematik, türsel yönelimlerini, kurmaca dünyalara dair anlatı çözümlemeleri eşliğinde ele alıyor. Dizilerin üretildiği yapısal koşullar, Türkiye’de dizi sektörünün 1970’lerden günümüze geçirdiği dönüşüm, yerli dizilerin başat konularından olan “marazi aşk” imgesi ve ‘Behzat Ç.’ dizisinde ortaya konan kadın-erkek temsilleri, kitapta irdelenen ilginç konulardan bazıları.

Hüseyin Köse (ed.) – Medya Mahrem (2011)

  • MEDYA MAHREM, editör: Hüseyin Köse, Ayrıntı Yayınları, medya, 405 sayfa

 

Birçok yazarın makaleleriyle katkıda bulunduğu ‘Medya Mahrem’, medyada mahremiyet olgusunu detaylı bir gözle irdeliyor. Son dönemde, özellikle yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesinin bir sonucu olarak, yaşamın her alanında mahremiyetin geri dönüşsüz biçimde parçalandı. İşte bu çalışma, mahremiyet ilhali kurbanlarını kapsamlı bir şekilde saptarken, teknolojinin pek göze gelmeyen ve tartışılmayan zararları konusunda okurunu uyarıyor. Postmodernizm, ideoloji ve mahrem konularının din ve kamusal siyasetle ilişkisi; talk showlarda mahremiyet ve Deniz Baykal örneğinde mahremiyetin ihlali, bu nitelikli kitapta ele alınan konulardan birkaçı.

Ümit Otan – Sendikasızlaştırmadan İş Takipçiliğine Medyatelli (2006)

  • SENDİKASIZLAŞTIRMADAN İŞ TAKİPÇİLİĞİNE MEDYATELLİ, Ümit Otan, Agora Kitaplığı, medya, 180 sayfa

Ümit Otan, deneyimli bir gazeteci. Kendisi uzun yıllar süren gazeteciliğinde çok sayıda kitap ve kişisel fotoğraf sergisi yer alıyor. Şu an Cumhuriyet gazetesi, Dördüncü Kuvvet Medya, Sansürsüz ve Önce Ekmek internet sitelerindeki yazılarına da devam ediyor. Otan’ın ‘Medyatelli’si, Türkiye’nin bugünkü medya ortamına eleştirel yaklaşan yazılardan oluşuyor. Kitabın ana teması, Türkiye’deki gazeteciler için bir kurtuluş olarak düşünülen medya kartelleri döneminin nasıl olup da gün geçtikçe daha da kötüye gittiğidir. Gazetecilerin sendikasızlaştırılması, gazetecinin mesleki haklarının tırpanlanması ve bununla gelen mesleki yozlaşma kitaptaki yazıların omurgasını oluşturuyor.

Sefa Kaplan (Söyleşi) – “Olaylar ve İnsanlar”ın Peşinde Bir Ömür: Hasan Pulur Kitabı (2006)

  • “OLAYLAR VE İNSANLAR”IN PEŞİNDE BİR ÖMÜR: HASAN PULUR KİTABI, söyleşi: Sefa Kaplan, İş Kültür Yayınları, söyleşi, 412 sayfa

Hasan Pulur, ‘Olaylar ve İnsanlar’ın Peşinde Bir Ömür’de, elli yılı aşan gazetecilik serüveninde yaşadıklarını okurlarıyla paylaşıyor. 27 Mayıs’tan 28 Şubat’a uzanan süreçte, darbeler karşısında basının takındığı tutumdan, Milliyet’in satılma serüvenine kadar, Babıâli’de yaşanan uzun bir tarih var, Pulur’un geçmişinde. Pulur’un elimizdeki uzun soluklu söyleşisinde, Erol Simavi, Aydın Doğan, Ercüment Karacan ve Dinç Bilgin gibi gazete patronlarından, Abdi İpekçi, Nezih Demirkent, Çetin Emeç, Ertuğrul Özkök, Mehmet Y. Yılmaz, Sedat Ergin, Çetin Altan, Mehmet Barlas ve Nazlı Ilıcak gibi, bu dönemin ünlü gazetecilerine dair anı ve değerlendirmeler yer alıyor.

A. Yalçın Kaya – Araştırmacı Habercilik (2006)

  • ARAŞTIRMACI HABERCİLİK, A. Yalçın Kaya, Çizgi Kitabevi, gazetecilik, 147 sayfa

Gazetelerin, araştırmacı habercilikten uzaklaştıkları konusu yeni değil, 12 Eylül darbesinden beri dillendirilen bir şikayet. Bu haberleri yapmanın hem zor hem de politik anlamda “tehlikeli” olması, fakat asıl olarak toplumun siyasal, ekonomik ve kültürel yapısına en çok etki eden haberler olması, onu önemli kılan noktalardan başlıcaları. A. Yalçın Kaya’nın ‘Araştırmacı Gazetecilik’i ise bu haber tarzının kavramlarını ve ilkelerini ele alıyor. Çalışma, araştırmacı haberciliğin kimler tarafından yapıldığı, bu haberlerin ne olduğu, nasıl ve neden yapıldığı, haberler yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve diğer haber türlerinden farkının ne olduğu gibi noktaları açıklıyor. Kitap, bir yönüyle de, haber niteliğindeki hızlı düşüşe bir eleştiri olarak da düşünülebilir.