Rauf Mutluay – 100 Soruda Türk Edebiyatı (2018)

İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatından yeni edebiyata, Türk edebiyatını 100 soru ve yanıtıyla bir baştan diğer başa kat eden bir çalışma.

Rauf Mutluay, “Sanatlar içinde edebiyatın yeri ve önemi nedir?” sorusundan başlayarak Türk edebiyatına dair merak edilen pek çok konuyu ele alıyor.

Kitapta yer alan sorulardan birkaçı şöyle:

 • Dilimizdeki edebiyat sözünün kaynağı nedir?
 • Göktürk yazıtlarında işlenen duygular, belirtilen düşünceler nelerdir?
 • Anadolu’da Türk edebiyatının doğup gelişmesi niçin gecikir?
 • Anadolu’da 14. yüzyıl edebiyatının gelişimi nasıl olmuştur?
 • Halk hikâyesi nasıl bir üründür?
 • Divan şiirinin başlıca konuları, temaları nelerdir?
 • Tanzimat edebiyatçıları kimlerdir?
 • Aralarındaki ortak özellik nedir?
 • Servet-i Fünun topluluğunda hikâye ve roman türünün gelişimi nasıl olur?
 • Cumhuriyet dönemi şiirine etki yapan sanatçılar kimlerdir?
 • Yeni Edebiyat’ta hikâye türünün gelişmesi nasıl olur?

Kitap, edebiyat öğrencileri için olduğu kadar, edebiyata ilgi duyan her okurun ziyadesiyle feyz alabileceği bir çalışma.

 • Künye: Rauf Mutluay – 100 Soruda Türk Edebiyatı, Ayrıntı Yayınları, edebiyat inceleme, 240 sayfa, 2018

Alâettin Bahçekapılı – Sesleri Bende Kaldı (2007)

 • SESLERİ BENDE KALDI, Alâettin Bahçekapılı, Heyamola Yayınları, anı, 439 sayfa

 

Alâettin Bahçekapılı’nın ‘Sesleri Bende Kaldı’sı, hayatının otuz beş yılı ile TRT’de görev aldığı yirmi yedi yıl boyunca ilişkide bulunduğu düşünürler, sanatçılar, bilim adamları gibi, Türkiye toplumuna etkide bulunmuş simalara dair anılarını barındırıyor. Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Hasan İzzettin Dinamo, Haldun Taner, Oktay Arayıcı, Recep Bilginer, Sakıp Sabancı, Vehbi Koç, Rauf Mutluay, Ümit Kaftancıoğlu, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Zeyyat Selimoğlu, Zeki Ömer Defne, Cavit Orhan Tütengil, Sadi Irmak, Abdülbaki Gölpınarlı ve Ümit Doğanay, kırk üç kişinin yer aldığı kitapta öne çıkan isimler.