Şaban Kardaş ve Ali Balcı (ed.) – Uluslararası İlişkilere Giriş (2014)

Kapsamlı bir ders kitabı olarak tasarlanan, uluslararası ilişkiler disiplinin temel kavramlarını açıklayan bir kitap.

Alanın tarihsel arka planına dair bir analizle açılan çalışma, uluslararası ilişkiler disiplininin doğuşunu; realizm, Marksizm, eleştirel teori ve Post-yapısalcılık gibi uluslararası ilişkiler teorilerini; devlet, jeopolitik, diplomasi, güvenlik, savaş, uluslararası hukuk ve işbirliği gibi uluslararası ilişkiler kavramlarını ele alıyor.

Kitapta ayrıca, uluslararası ilişkiler sahasına giren Birleşmiş Milletler, milliyetçilik ve etnik savaşlar, kitle imha silahları ve silahsızlanma konuları da irdeleniyor.

  • Künye: Uluslararası İlişkilere Giriş, kolektif, editör: Şaban Kardaş ve Ali Balcı, Küre Yayınları, siyaset, 495 sayfa