Charles Taylor – Benliğin Kaynakları (2014)

Modern kimliğin inşa süreci nasıl gelişti ve modern kimlik bilincini belirleyen idealler felsefeyi, epistemolojiyi, dil felsefesini nasıl şekillendirdi?

Charles Taylor bu soruya yanıt ararken modern ahlak felsefelerine eleştirel yaklaşıyor ve esas olarak ahlakın dini, geleneksel tasavvurlarını referans gösteriyor.

  • Künye: Charles Taylor – Benliğin Kaynakları: Modern Kimliğin İnşası, çeviren: Selma Aygül Baş ve Bilal Baş, Küre Yayınları