Paul Ekman ve Christopher Hadnagy – Sosyal Mühendisin Maskesini Düşürmek (2018)

Sosyal mühendisler kendilerine özgü sinsice araçlarla çalışırlar.

Peki, bunlar nedir ve kendimizi, bunlara karşı nasıl koruyabiliriz?

Paul Ekman ve Christopher Hadnagy’nin elimizdeki çalışmalarının konusu, tam da bu.

Yazarlar, sosyal mühendisliğin ve genel olarak “insan kandırma” yöntemlerinin hangi yollardan ilerlediği konusunda okurunu aydınlatıyor ve insanın kontrolü elinde bulundurmak için sözlü iletişimin olduğu kadar sözsüz iletişim yöntemlerini de nasıl çözümleyebileceğini adım adım anlatıyor.

İnsanların beden dili ve yüz ifadeleri ne anlama gelir?

Kötü niyetli hackerlar hangi yollardan güvenimizi kazanmaya çalışır?

Bilişim teknolojilerinin altyapısı dışındaki güvenlik zaafları nedir?

Sosyal mühendise özgü sözsüz davranışlar neyi anlatır?

Sosyal mühendislik girişimleri karşısında kendimizi geliştirmek için hangi bilgi ve becerilere sahip olmalıyız?

Ekman ve Hadnagy çalışmalarında, bütün bu soruların yanıtlarını arıyor ve bizi, teknolojinin kusursuz bir Büyük Birader’e dönüştüğü günümüzde, güvenliğimizi sağlayacak araçları nasıl edineceğimizi açıklıyor.

  • Künye: Paul Ekman ve Christopher Hadnagy – Sosyal Mühendisin Maskesini Düşürmek: Güvenlikten İnsan Unsuru, editör: Paul F. Kelly, çeviren: Yudit Sevinir, Paloma Yayınevi, siyaset, 200 sayfa, 2018