Kaan Göktaş – Oldu da Bitti Maşallah (2013)

  • OLDU DA BİTTİ MAŞALLAH, Kaan Göktaş, Ozan Yayıncılık, inceleme, 160 sayfa

OLDU

Kaan Göktaş, ilgi çekici çalışması ‘Oldu da Bitti Maşallah’ta, çocuklar açısından kimi zaman fazlasıyla travmatik olabilen, Türkiye’de tabu konulardan sünneti tarih, din, etik ve çocuk hakları gibi farklı yönlerle irdeliyor. Semavi ve semavi olmayan dinlerde sünnetin tarihçesiyle çalışmasına başlayan yazar, devamında da, Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık dinleri ve kültürlerinde sünnetin yerini; sünnetin Müslümanlığa ithal edilişini; Müslüman olmak için sünnet olmanın şart olup olmadığını; insan hakları, etik ve bilhassa tıp etiği bağlamında sünnet olgusu ve İslam kültüründe kadın sünneti gibi konuları tartışıyor.