Emin Karaca – Vaaay Kitabın Başına Gelenler! (2012)

  • VAAAY KİTABIN BAŞINA GELENLER!.., Emin Karaca, Belge Yayınları, siyaset, 430 sayfa

 VAAAY

Emin Karaca, elimizdeki nitelikli çalışmasında, Türkiye’de geçmişten bugüne yasaklanan kitapların izini sürüyor. Çalışmasına, Türkiye’de matbaanın kuruluşu ve ilk kitaplar, Tanzimat döneminde kitap, 1. Meşrutiyet’te kitap, Abdülhamid döneminde kitap, 2. Meşrutiyet ve İttihatçılar döneminde kitap gibi konuları ele alarak başlayan Karaca, devamında da, Cumhuriyet’in ilk yıllarından başlayarak, Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Abdullah Gül döneminde yasaklanan kitapları, yargılanan yazar ve yayıncıları ayrıntılı bir şekilde sunuyor.