V. Doğan Günay – Söylem Çözümlemesi (2013)

  • SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ, V. Doğan Günay, Papatya Yayınları, inceleme, 382 sayfa

SOYLEM

V. Doğan Günay elimizdeki çalışmasında, siyasetçilerin, sanatçıların, basın çalışanlarının, devlet adamlarının, kısacası toplumun her kesiminden bireylerin sıklıkla kullandığı söylem terimini, disiplinlerarası bir yaklaşımla çözümlüyor. Kitapta, toplumbilim, felsefe ve dilbilim alanlarındaki söylem çözümleme biçimleri; söylemin özellikleri ve türleri; farklı anlatım biçimlerinde söylem; söylem ve kiplik belirleyicileri gibi konular kapsamlı bir biçimde açıklanıyor. Alana dair zor konuları örneklendirerek anlatan çalışmanın, söylem konusundaki mevcut kafa karışıklığını gidermesiyle de iyi bir rehber olduğu söylenebilir.

V. Doğan Günay – Metin Bilgisi (2013)

  • METİN BİLGİSİ, V. Doğan Günay, Papatya Yayınları, inceleme, 544 sayfa

METIN

V. Doğan Günay ‘Metin Bilgisi’nde, metni kapsamlı bir bakışla çözümlüyor. Kitapta bir zihni etkinlik olarak okumak, sözlü ve yazılı anlatma biçimleri, metin bilgisi, metni oluşturan temel öğeler, metnin tonu, metin bilgisi, metin türleri ve metin çözümleme yöntemleri gibi pek çok konu yer alıyor. Anlatıbilim, söylem çözümlemesi, sözbilim, anlambilim, edimbilim ve göstergebilim gibi çok farklı alanların verilerinin kullanıldığı ve anlatılan konuların çözümlendiği bir uygulama bölümünün de yer aldığı çalışma, metin yorumlama ve çözümleme ile yaratıcı yazarlık konularında bilgilenmek isteyenler için nitelikli bir kaynak.