Gülüş Türkmen – Annelik Haritası (2016)

‘Annelik Haritası’, sağlıklı ve mutlu çocuklar yetiştirmek için iyi bir rehber.

Ebeveynleri yargılamayan, onları bir kalıba sokmaya çalışmayan bir yaklaşımla yazılan kitap, her ebeveynin kendi düşünce ve eylemlerini, dışarıdan müdahale olmaksızın değerlendirmesini sağlayan pratik uygulamalar sunuyor, onların hangi alanlarda sıkıntılar yaşadıklarını anlamalarına yardımcı oluyor.

 • Künye: Gülüş Türkmen – Annelik Haritası, Yeni İnsan Yayınevi

Ahmet Vurgun – Milli Tarih Nedir? (2016)

Tarihin politik durumla ilişkisinin en belirgin olduğu alanlardan biri milli tarih.

Ahmet Vurgun, bu araştırmasında, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e tarihçilik, tarih yazımı ve tarih eğitimi alanında yaşanan değişimleri kayda geçiriyor.

Tarihçiler ve tarih eğitimcileriyle yapılan görüşmelerle bir nevi durum tespiti yapması ise, kitabın bir diğer önemli katkısı.

 • Künye: Ahmet Vurgun – Milli Tarih Nedir?, Yeni İnsan Yayınevi

Richard Heinberg ve Michael Bomford – Tarım ve Gıdanın Dönüşümü (2016)

Mevcut tarım sisteminin çöktüğünü ilan eden ve bütün ülkeleri gerekli acil önlemleri almaya davet eden bir rapor.

Yazarlar, ABD modelinin çiftçi nüfusunu % 1’in altına düşürmesi ve tarımı köylülerin elinden alıp büyük şirketlere emanet etmesi nedeniyle büyük bir gıda krizinin eşikte olduğunu savunuyor.

 • Künye: Richard Heinberg ve Michael Bomford – Tarım ve Gıdanın Dönüşümü, çeviren: Hira Doğrul, Yeni İnsan Yayınevi

Kolektif – Mekânsallık (2020)

Mekânsallık ve eşzamanlılık konusunu farklı yönleriyle irdeleyen iyi çalışma arayanlara bu özgün derlemeyi öneriyoruz.

Kitap, çağdaş sanattan tiyatroya, mimarlıktan müziğe, edebiyattan dansa uzanan geniş bir çerçevede mekânsallık ve sanat üretiminde eşzamanlılık durumunu irdeliyor.

Çalışmaya katkıda bulunan isimler, eşzamanlılık ve modern şiir, sanatta mekânsallığın kurucu öğesi olarak eşzamanlılık, çağdaş sanatta sergileme ve eşzamanlılık, çağdaş tiyatroda eşzamanlılık, tiyatroda mekânsallığın yaratılmasında seyirci öğesi, çağdaş tiyatroda eşzamanlılık ve müzikte mekânsal eşzamanlılık olgusu gibi birçok ilgi çekici konuyu tartışıyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Aykut Köksal, Nusret Polat, Önay Sözer, Erdem Ceylan, Zeynep Dündar, Esen Çamurdan, Mehmet Kerem Özel, Nihal Geyran Koldaş, Tijen Savaşkan, Emre Zeytinoğlu, Sevgi Doğan, Tolga Yayalar, İlke Boran, Erdem Çöloğlu ve Yiğit Özatalay.

 • Künye: Kolektif – Mekânsallık: Sanat Üretiminde Eşzamanlılık Durumu, editör: Gülşen Özaydın ve Saadet Tuğçe Tezer, Yeni İnsan Yayınevi, sanat, 224 sayfa, 2020

Mustafa Oral – Kemalist Cumhuriyetin İnşası (2016)

Halkevleri dergisi olarak 1933-1951 arasında yayınlanan Ülkü’nün Türkiye düşünce hayatındaki yerini ve CHP’nin dönemin kültür politikaları açısından önemini araştıran bir eser.

Söz konusu derginin içeriği ile Halkevlerinin düşünsel ve kültürel işlevinin dönemin siyasal ve kültürel gelişmelerine nasıl yön verdiğine yakından bakmak isteyenlere.

 • Künye: Mustafa Oral – Kemalist Cumhuriyetin İnşası, Yeni İnsan Yayınevi

Kolektif – Sürdürülebilir Yaşam Rehberi (2020)

Dünya, başta açgözlü şirketler olmak üzere, insanoğlundan kaynaklı büyük yaralar ve tahribatlar aldı, almaya da devam ediyor.

Peki, bozulan doğal denge nasıl yeniden inşa edilebilir?

İşte sürdürülebilirlik tam da bu amaçla ortaya çıkmış bir hareket.

Bu güzel derlemede bir araya getirilmiş makaleler ise, sürdürülebilir bir yaşam kurmak için tek tek bireylerin yanı sıra iş, eğitim ve siyaset dünyasının üzerine düşen sorumlulukların neler olduğunu irdeliyor, daha da önemlisi, bu konuda pratik öneriler sunuyor.

Kitaba katılan yazarlar, beslenme şeklimizi nasıl değiştirebileceğimizi, sürdürülebilir sanat ve estetik anlayışının ne anlama geldiği, fiziksel aktivite ve sürdürülebilir ekolojik bir yaşam arasındaki ilişki ve çevreyle barışık bir atık yönetiminin nasıl olması gerektiği gibi pek çok konuyu ele alıyor.

Kitaba katkıda bulunan yazarlar ise şöyle: Müberra Mızıkacı, Zeynep Akyol Ataman, Damla Ceyhan, Duygu Ağagündüz, Derya Dikmen, Ersin Yaman, Nilgün Çoşkun Yakar, Gizem Köse, Merve Çapaş, Ceyhan Temürcü, Fatma Mızıkacı ve Esen Yeşil.

 • Künye: Kolektif – Sürdürülebilir Yaşam Rehberi, editör: Öykü Yaman ve Emine Aksoydan, Yeni İnsan Yayınevi, ekoloji, 136 sayfa, 2020

Abdullah Aysu – Osmanlı’da Tarım Politikaları (2020)

Osmanlı’da tarım organizasyonu ve tarım politikaları nasıldı?

Üleş sisteminden tımarlı sipahilere, mirî araziden çift bozana, tarımsal vergilerden tarımsal kooperatifçiliğe, sömürülen köylülerden sömüren zalimlere, Osmanlı’da tarım politikaları hakkında arşivlik bir eser.

Osmanlı’nın tarımdaki örgütlenişini sosyal, tarihsel ve siyasi perspektiflerden izleyen Abdullah Aysu, Osmanlı’da başlangıçta toprak düzeninde toprakta şahıs mülkiyetinin bulunmayışını, fakat yükselme dönemiyle birlikte toprakta daha önce olmayan kişisel mülkiyetin oluşmaya başlamasının dinamiklerini çok yönlü bir bakışla izliyor.

Osmanlı’da toprak düzenini analiz ederek kitabına başlayan Aysu, devamında da,

 • On altıncı yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıla uzanan süreçte Osmanlı tarımının geçirdiği dönüşümü,
 • Osmanlı’da tarım ticaretini,
 • Osmanlı’nın çöküş sürecindeki iç ve dış borçların tarım üzerindeki etkilerini,
 • Tütün politikalarını,
 • Osmanlı toplumunda sınıfları,
 • Tarımsal vergilerin köylülüğe etkilerini,
 • Tarımsal eğitimi,
 • Nakliye, demiryolları, banka ve sigorta şirketlerinin gelişiminin tarıma etkilerini,
 • Kentlerdeki iaşe sorununun tarıma yansımalarını,
 • Tarımsal kooperatifçiliği,
 • Tarıma dayalı sanayiyi,
 • Ve Osmanlı tarımında devlet (kamu) teşkilatı gibi pek çok önemli konuyu irdeliyor.

Künye: Abdullah Aysu – Osmanlı’da Tarım Politikaları, Yeni İnsan Yayınevi, tarım, 376 sayfa, 2020

Maude Barlow – Su Hakkı (2016)

Şirketlerin suyu metaya dönüştürme heveslerine karşı duyarlı kesimleri bununla mücadele etmeye davet eden bir çalışma.

Anayasalarda suyun bir insan hakkı olarak güvence altına alınması gerektiğini belirten Maude Barlow, hem bireysel hem de örgütlü yollarla, tatlısu kaynaklarına yönelik tehditlerle nasıl mücadele edilebileceğini anlatıyor.

 • Künye: Maude Barlow – Su Hakkı, çeviren: Arife Köse, Yeni İnsan Yayınevi

Liz Walker – Ekoköy Ithaca (2016)

Amerika’da iki kadın, bir ekoköy kurma hayaliyle yola çıkar ve bin bir zorluğa, engele rağmen, bu hayallerine ulaşır.

Liz Walker’ın tuttuğu günlüklerden ortaya çıkan bu kitap, söz konusu ekoköyün oluşumunu adım adım anlatıyor.

Ekoköy İthaca’nın kuruluşu, aynı zamanda ilham almanın, dayanışmanın ve paylaşmanın hikâyesi olarak okunabilir.

 • Künye: Liz Walker – Ekoköy Ithaca, çeviren: Orhan Tuncay, Yeni İnsan Yayınevi

Diana Leafe Christian – Birlikte Bir Yaşam Kurmak (2020)

Kendine yeten, sürdürülebilir bir ekoköy oluşturmanın yolları nedir?

Diana Leafe Christian, her potansiyel ekoköy okurunun muhakkak okuması gereken bu kitabı, topluluklarda yaşayan veya onlar için tasarım yapan birçok permakültür tasarımcısı için altın değerinde bir kılavuz.

Kitap, ekoköy kurarken iyi bir başlangıçla yola çıkmak için ne yapmak gerektiğini, 90’lı yılların başından beri kurulan pek çok topluluğun yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak açıklıyor.

Birçok pratik uygulamayla zenginleşen çalışma, vizyon belgelerinin oluşturulmasından karar verme sürecinin ve topluluğun idaresinin belirlenmesine, anlaşmalar ve ilkelerin oluşturulmasından arazi için para kaynağı bulunması ve arazinin satın alınmasına, ekoköyde iletişim ve işleyişten ekoköye katılacak insanların seçilmesine kadar pek çok aydınlatıcı konuyu ele alıyor.

 • Künye: Diana Leafe Christian – Birlikte Bir Yaşam Kurmak: Ekoköyler ve Niyetli Topluluklar İçin Pratik Bilgiler, çeviren: Zeliha Yıldırım, Yeni İnsan Yayınevi, ekoloji, 416 sayfa, 2020