Alpaslan Işıklı – Yeni Ortaçağ (2009)

‘Yeni Ortaçağ’da, günümüzdeki emperyalist işgal ve istila olaylarının, 1094-1270 yılları arasında hüküm sürmüş bulunan geçmişin Haçlı Seferleri’ni anımsatan bir vahşet boyutuna vardığını söyleyen Alpaslan Işıklı, bu durumda yeni bir ortaçağdan söz edilebileceğini savunuyor.

Yazar, içinde bulunduğumuz dönemin, geçmiş ortaçağ ile çok belirgin benzerlikleri bulunduğunu, tarihten ve günümüzden örnekler eşliğinde göstermeye çalışıyor.

Kitap, küresel bunalımın beraberinde getirdiği muazzam yıkımı ve bu sürecin özellikle siyasal açıdan yeni bir ortaçağı nasıl yarattığını irdeliyor.

  • Künye: Alpaslan Işıklı – Yeni Ortaçağ, İmge Kitabevi, siyaset, 278 sayfa