Franz Kafka – Dönüşüm (2010)

1915 yılında yayımlanan kısa öykü ‘Dönüşüm’, Franz Kafka’nın gelmiş geçmiş en ünlü eseri.

Dünya edebiyatının en iyi girişlerinden birine sahip olduğu söylenen öykü, bir sabah, huzursuz edici uykusundan uyanan Gregor Samsa’nın, kendini dev bir örümceğe dönüşmüş halde bulmasıyla başlar.

İşte ‘Dönüşüm’ün elimizdeki çizgiroman uyarlaması, çalışmaları birçok ünlü dergide kendisine yer bulmuş Peter Kuper tarafından gerçekleştirilmiş.

Kuper’in çizimlerinin, hikâyenin karanlık mantığını gözler önüne sererek, edebi niteliği tatmin edici olan bir çizgiroman ortaya koyduğunu belirtelim.

Kuper, Kafka’nın karanlık atmosferini, klostrofobik karelerle resmediyor.

  • Künye: Franz Kafka – Dönüşüm, uyarlayan: Peter Kuper, çeviren: Ali İmren, Yurt Kitap, çizgiroman, 80 sayfa

Kolektif – Alevi Tarih Yazımında Skandal (2010)

Hamza Aksüt, Ünsal Öztürk ve Hasan Harmancı’nın kaleme aldığı ‘Alevi Tarih Yazımında Skandal’, Erdoğan Çınar’dan hareketle, kaynaktaki bilgileri tahrif etme, kaynaklarda olmayan bilgileri varmış gibi gösterme çalışmalarının aldığı vahim durumu gözler önüne seriyor.

Hamza Aksüt, Erdoğan Çınar’ın, ilkçağın ünlü coğrafyacısı Strabon’un ‘Coğrafya’ kitabında Hacı Bektaş dergâhının da kayda geçirildiği ve Evliya Çelebi’nin Tokat’taki Komana dergâh devletten söz ettiği gibi kimi tahrifatlar yaptığını ve Çınar’ın İngilizce bir kitabı Türkçeye çevirirken, kişi adlarını ve kavramlarını, özellikle de Alevi terimlerini metne monte ettiğini savunuyor.

  • Künye: Hamza Aksüt, Ünsal Öztürk ve Hasan Harmancı – Alevi Tarih Yazımında Skandal, Yurt Kitap, din, 256 sayfa, 2006

Hüseyin Dedekargınoğlu – Dede Garkın Süreğinde Cem (2010)

Hüseyin Dedekargınoğlu, Aleviliğin mürşit ocaklarından Dede Garkın’a üye.

Yazar bu kitabında, Dede Garkın ocağını ve cem ayinlerini ayrıntılı bir şekilde anlatıyor.

Cem, Türkiye, İran, Irak, Azerbaycan, Suriye, Bulgaristan ve Arnavutluk gibi ülkeleri de içeren geniş bir coğrafyaya dağılmış Alevilerin temel ibadeti.

İşte, mürşit ocağı üyesi ve aynı zamanda cem de yürüten Dedekargınoğlu’nun çalışması, Aleviliğin temel ibadeti olan cemi ayrıntılı bir şekilde ele almasıyla önemli bir boşluğu dolduruyor.

Kitap ayrıca, özellikle yeni kuşak dede adayları, 12 hizmet sahibi adayları ve talip adayları için, pratik ve gerekli bilgiler de içeriyor diyebiliriz.

  • Künye: Hüseyin Dedekargınoğlu – Dede Garkın Süreğinde Cem, Yurt Kitap, din, 352 sayfa

Ünsal Öztürk – “Gizli Bilgilerin Sahipleri” ve Aleviler (2009)

Ünsal Öztürk “Gizli Bilgilerin Sahipleri” ve Aleviler’de, insanın doğumu veya yaratılışı gibi kavramları yerli yerine oturtmak amacıyla, düalizm başta olmak üzere, ruh, can, vücut, sorgu-sual, ruh göçü, baki ve fani gibi pek çok konuyu irdeliyor.

Sâbiîlerin düşünce sistemini kapsamlı bir biçimde irdeleyen Öztürk, Esseniler, Paulikienler, Bogomiller ve Katharlar gibi farklı akımları da inceliyor.

Alevilik konusunda, bugüne kadar birçok manipülasyon yapılmış olduğunu savunan Öztürk, ezoterik anlatıma başvurarak gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Öztürk bu kitabındaki tezleriyle, konu hakkında doğru ya da yanlış bilinenleri yeniden tartışmaya açıyor.

  • Künye: Ünsal Öztürk – “Gizli Bilgilerin Sahipleri” ve Aleviler, Yurt Kitap, inceleme, 327 sayfa

Heike Owusu – Kara Afrika’nın Kara Çığlığı Voodoo (2009)

Heike Owusu ‘Voodoo’da, kara büyü kültünün ekstrem kullanımları hakkında bilgiler veriyor ve bu tarz uygulamaların istenmeyen sonuçlarına maruz kalmamak için, yani büyüyü bozmak için ne yapılması gerektiği konusunda önerilerde bulunuyor.

Voodoo kelimesinin “vahiy, yaşam enerjisi” anlamına geldiğini söyleyen Owusu, zaman içinde özellikle kara büyü alanında yanlış yönlere sapıldığını, insanlara zarar vermek için kötü amaçlı kişiler tarafından kullanıldığını iddia ediyor.

Yazar, pek çok kültürden Voodoo uygulamalarını ve bunların uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktaları, büyü ve büyücülük meraklılarına sunuyor.

  • Künye: Heike Owusu – Kara Afrika’nın Kara Çığlığı Voodoo, çeviren: Çiğdem Canan Dikmen, Yurt Kitap, inceleme, 339 sayfa

Hamza Aksüt – Aleviler (2009)

Alevi toplulukları ve dede ocakları tarihi konusunda uzman isimlerden Hamza Aksüt, ‘Aleviler’ başlıklı bu kitabında, Alevi kimliği ve tarihini anlatıyor.

Alevi topluluklarının tarihini, dedelik kurumuyla birlikte ele alan Aksüt, bu tarihin izlerini Türkler, Kürtler, Zazalar, Araplar ve Romlar gibi halklar ile Türkiye, Irak, Suriye ve Bulgaristan gibi, çok geniş coğrafyalarda sürüyor.

Alevilik tarihinin resmi tarihten bağımsız değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Aksüt, Alevilerin, hem etnisite hem de coğrafi anlamda geniş bir çerçevede değerlendirilmesinden yana.

Çalışmayı nitelikli kılan bir husus da, alan araştırması verilerinden hareket etmesi ve Osmanlı tahrir kayıtlarını kontrol etmesi.

  • Künye: Hamza Aksüt – Aleviler, Yurt Kitap, tarih, 475 sayfa

Hasan Harmancı – Aleviliğin Anayasası: Varoluş (2008)

Hasan Harmancı ‘Aleviliğin Anayasası: Varoluş’ta, dünyanın kuruluşu, insanın yaratılışı ve varoluşu konularına Alevilik öğretisinin getirdiği yorumu anlatıyor.

Alevi ozanların bu temayla kurdukları şiirler düşünüldüğünde, öğretinin bu anlamda önemli bir birikime sahip olduğu kuşkusuz.

Alevilik felsefesi, Tanrı-doğa-insan ilişkisini, Tanrı’dan çıkıp yeniden Tanrı’ya dönen bir çevrim üzerinde açıklar.

Harmancı, konuya dair elde bulunan kaynaklar ve kutsal kitaplarda yer verilen kuramlar ve meselleri anlattıktan sonra; Alevilik kuramı ve Aleviliğin mitolojik verilerinin dünyanın kuruluşu, insanın yaratılışı ve varoluşu konusunu nasıl açıkladığını inceliyor.

  • Künye: Hasan Harmancı – Aleviliğin Anayasası: Varoluş, Yurt Kitap, din, 278 sayfa

Bawer Ferat – Dewrêş ile Adûle (2014)

Karacadağ eteklerinde, Ceylanpınar ovasında, Cudi’de, Şengal Dağı’nda, Şeyh Adî’de yaşanmış, dengbêjler tarafından söylene söylene günümüze kadar gelmiş bir aşk öyküsü.

Bu tarihsel öykü, hem Dewrêş ile Adûle’nin olağanüstü aşkını anlatıyor hem de Arapların, Türkmenlerin, Kürtlerin ve Osmanlıların toplumsal ilişkilerine dair önemli detaylar sunuyor.

  • Künye: Bawer Ferat – Dewrêş ile Adûle, Yurt Kitap

Hüseyin Nazlıkul – Unuttuğum Bedenim (2008)

Hüseyin Nazlıkul, ‘Unuttuğum Bedenim’de, tıp konusundaki hurafeleri masaya yatırıyor.

Nazlıkul’un kitabı, bilhassa tıpta son dönemlerde artan “mucize tedavi” adı altındaki şarlatanlıklara bir tepki niteliğinde.

Bu mucize öneriler, bilimsel alt yapıdan yoksun olmalarıyla, mesleğini hakkıyla yapan doktorları rahatsız ettiği kadar, konu hakkında bilgi sahibi olmayan hastaları da mağdur ediyor.

Nazlıkul’un kitabı, özellikle temel sağlık için gerekli olan sindirim sistemi, bağırsakların özel durumu ve beslenme ile ilgili temel yaklaşımlar hakkında okurunu bilgilendiriyor, pek çok kronik hastalığın ortaya çıkmasında yanlış beslenmenin rolünü ortaya koyuyor ve nihayet, bilimsel bir yaklaşımla doğru beslenme yollarını gösteriyor.

  • Künye: Hüseyin Nazlıkul – Unuttuğum Bedenim, Yurt Kitap, tıp, 360 sayfa

Steve Olson – Hepimizin Kökeni Afrika (2008)

Ünlü bilim adamı Steve Olson, günümüzün modern insanının on beş bin yıllık varlığının kökenini ve ilk çıkış noktasını Afrika’ya dayandırıyor.

Dünyayı oluşturan altı kıtayı inceleyen Olson, çeşitli kaynakları, son genetik çalışmaları, dilbilimsel verileri ve arkeolojik bulguları da kullanarak, kökeni Afrika’ya dayanmasından dolayı, tüm insanlığın rengi, dili, dini ve ırkı ne olursa olsun, temelde eşit olduğunu söylüyor.

Tarıma geçiş, Amerika kıtasının iskânı, dilin kökeni ve ırk kavramı gibi konular da yine burada.

Eserin, 2001 yılında Discover En İyi Bilim Kitabı Ödülü’nü kazandığını da belirtelim.

  • Künye: Steve Olson – Hepimizin Kökeni Afrika, çeviren: Filiz Kart, Yurt Kitap, bilim, 336 sayfa