Hamit Dilgan – Büyük Matematikçi Ömer Hayyam (2009)

Matematik tarihi hocası Hamit Dilgan, şiir, felsefe, müzik, fizik, astronomi ve matematik gibi, birbirinden çok farklı alanlarda çalışmış ve ürünler vermiş Hayyam’ın dünyasına iniyor; daha çok şiirleriyle bilinen Hayyam’ın matematik alanındaki çalışmalarını irdeliyor.

Kitaba, İslam matematik tarihinin ana hatları ve Doğu’da bilim adamlarının yetişmesini sağlayan toplumsal-kültürel iklimle başlayan Dilgan, böylece, Hayyam’a seleflerinden kalmış matematiklerle kendisi tarafından yapılmış çalışmaları karşılaştırma fırsatı sunuyor.

Kitapta ayrıca, Prof. Dr. Ahmed Cabbar’ın, Hayyam’ın hayatı ve eserlerine odaklanan, ayrıntılı bir yazısı da yer alıyor.

  • Künye: Hamit Dilgan – Büyük Matematikçi Ömer Hayyam, Kaynak Yayınları, bilim, 206 sayfa

Mehmet Kanar (haz.) – İran Şiiri Antolojisi (2014)

‘İran Şiiri Antolojisi’, iki bin beş yüz yıllık tarihe sahip Fars şiirinin öne çıkan isimlerinin eserlerine yer veriyor.

Burada Hâfız-ı Şîrâzî, Sadî, Hayyâm, Attâr ve Mevlânâ gibi klasik dönem devlerinin yanı sıra, Ahmed-i Şamlu ve Furûğ-ı Ferruhzad gibi modern İran şiirinin önde gelen isimlerinin eserlerinden bir seçki sunuluyor.

  • Künye: Mehmet Kanar (haz.) – İran Şiiri Antolojisi, Yapı Kredi Yayınları, antoloji, 240 sayfa

Yalçın Aydın Ayçiçek – Hayyam Rubaileri Külliyatı (2011)

  • HAYYAM RUBAİLERİ KÜLLİYATI, Yalçın Aydın Ayçiçek, Demos Yayınları, bibliyografya, 696 sayfa

 

Yalçın Aydın Ayçiçek’in ‘Hayyam Rubaileri Külliyatı’, zorlu ve uzun bir çabanın ürünü. Zira bu kitap için, Hayyam rubailerini Türkçeye çeviren on sekiz Türk yazarın on sekiz kitabında yer alan 5 bin 236 rubainin incelenip sınıflandırılmasından sonra, 834 rubai bu külliyatta toplanmış. A. Kadir, Abdülbâki Gölpınarlı, Ahmet Kırca, Celal Kırlangıç, Ahmet Necdet, Asaf Hâlet Çelebi, Mehmet Kanar, Öner Yağcı ve Sabahattin Eyuboğlu, Ayçiçek’in incelediği on sekiz yazardan birkaçı. Ayçiçek’in derlemesi, iyi bir kaynak taramasına dayandığından, rehber kitap olmaya aday.