Abram de Swaan – Kitle Katliamları (2019)

Abram de Swaan’ın bu derinlikli kitabının konusu, kitlesel imha eylemlerinin insanlığa ve uygarlığa dair bize neler söyleyebileceğidir.

Swaan burada, katillerin ve kurbanların doğrudan karşı karşıya geldikleri, yakın mesafeden yapılan, büyük çaplı, orantısız şiddet eylemlerinin mevcut nefreti, korkuları ve öfkeyi artırarak nasıl daha fazla şiddete yol açtığını irdeliyor.

Kitapta işlenen yaklaşık yirmi katliamdan bazıları şöyle:

 • Belçika’nın Kongo’da 2 milyon sivilin hayatına mal olan katliamı,
 • Japon işgalcilerin Nanking katliamında yüz binlerce Çinliyi yok edişi,
 • Nazilerin 6 milyon Yahudiyi katledişi,
 • Endonezya’daki askeri darbenin ardından yaklaşık 1 milyon komünistin öldürülmesi,
 • Pakistan ordusunun 1 milyon Bangladeşliyi katletmesi,
 • yüzyılın sonunda Sırp birliklerinin binlerce Boşnak Müslümanı katletmesi,
 • 1995 yılında Ruanda’da Hutu Gücü hareketinin neredeyse 1 milyon Tutsi ve Hutu’yu katletmesi…

Swaan böylesi korkunç katliamları inceliyor, bu cinai cinnetlerin hangi koşullar altında patlak verdiğini ve en önemlisi de sıradan bireylerin bu vakalarda yer almak için sonunda nasıl birer gönüllüye dönüştüklerini gözler önüne seriyor.

 • Künye: Abram de Swaan – Kitle Katliamları: Cinai Bölmeler, çeviren: Mine Karataş, Ayrıntı Yayınları, siyaset, 336 sayfa, 2019

Abram de Swaan – Sözcüklerin Dünyası (2018)

‘Sözcüklerin Dünyası’, siyaset sosyolojisi alanında önemli çalışmalara imza atmış Abram de Swaan’ın önemli eserlerinden biri.

Kitapta,

 • Dilin bir iletişim aracı olarak ortaya çıkışının kökenleri,
 • Dilin iletişim değeri,
 • Yeryüzü üzerindeki eşitsiz metin değiş tokuşu,
 • Dil ve siyaset ilişkisi,
 • Kültür sosyolojisinde dillerin ele alınış biçimleri,
 • Ve bunun gibi birçok ilgi çekici konu tartışılıyor.

Sömürgecilik sonrası dünyada, dil üzerinden kurulan yeni iktidar biçimlerini gözler önüne sermesiyle de dikkat çeken kitap, çok dilli toplumlarda dil siyasetini ve genel olarak da dil ve siyaset ilişkisini ayrıntılı bir bakışla tartışmasıyla büyük öneme haiz.

 • Künye: Abram de Swaan – Sözcüklerin Dünyası, çeviren: Sinem Gül, Dost Kitabevi, sosyoloji, 295 sayfa