Melike Sayıl ve Bilge Yağmurlu (der.) – Ana Babalık: Kuram ve Araştırma (2012)

  • ANA BABALIK: KURAM VE ARAŞTIRMA, derleyen: Melike Sayıl ve Bilge Yağmurlu, Koç Üniversitesi Yayınları, psikoloji, 427 sayfa

 ANA

Alanında uzman birçok ismin katkıda bulunduğu elimizdeki kitap, Türkiye’de ana babalık psikolojisi konusunda yazılmış, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası literatürdeki kuram ve güncel araştırma bulgularını da kapsayan önemli bir çalışma. Türkiye’de ana babalık tarihi, çocukluğun ve çocuk yetiştirmenin tarihi, kültür ve ana babalık, çevre ve ana babalık, ana babalık ve bağlanma, çocuklarda olumlu sosyal davranış ve ahlak gelişiminde ana baba davranışlarının etkisi gibi ilgi çekici konuların irdelendiği kitap, Türkçe literatürde eksikliği hissedilen ana babalık konusunda kapsamlı ve nitelikli bir akademik başvuru kitabı.